NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd in Den Haag

Actueel
Onthoofding Johan van Oldenbarnevelt

In 1588 hebben de zeven noordelijke gewesten zich los gevochten van Spanje. De oorlog heeft de Nederlanden in twee nieuwe staten opgesplitst: de Spaanse Nederlanden in het zuiden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het noorden. Een republiek is in die tijd heel ongewoon in Europa. Je hebt eigenlijk alleen landen met koningen. De noordelijke gewesten hebben ook niet gevochten voor een republiek. Ze willen alleen weer een koning die zijn steden en gewesten én zijn mensen vrijheden en rechten geeft. Iets wat de Spaanse koning Filips de Tweede niet deed. Als ze eenmaal van Filips af zijn, zoeken ze zo'n goede koning. Ze vinden er geen en daarom gaan ze in 1588 verder als een republiek.

In de regering van de Republiek heeft elk gewest een even belangrijke stem in de Staten-Generaal. Omdat het rijke Holland het meeste geld inbrengt, heeft dit gewest het meeste te vertellen. De belangrijkste ambtenaar van Holland, de raadpensionaris, wordt een soort minister-president. Tegelijkertijd is hij ook minister van Financiën en van Buitenlandse Zaken. Behalve een raadpensionaris is er ook een stadhouder. Dit is vaak een edelman uit het huis van Oranje-Nassau (familie dus van Willem van Oranje). Als baas van het leger is de stadhouder veel belangrijker dan alle andere bestuurders.

De stadhouder en de raadpensionaris hebben vaak problemen met elkaar. Tijdens het Twaalfjarige Bestand loopt dat voor het eerst verkeerd af. Stadhouder Maurits en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt krijgen hooglopende ruzie. Maurits beschuldigt Van Oldenbarnevelt van landverraad en laat hem op 12 mei 1619 arresteren. Een dag later wordt Van Oldenbarnevelt onthoofd.