Geboortedag Samuel van Houten

Actueel

In de negentiende eeuw was kinderarbeid heel normaal. Maar vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. De regering ging zich er ook mee bemoeien. Er kwamen twee nieuwe wetten.
De eerste was de Kinderwet van Samuel van Houten in 1874. Deze wet verbood kinderen tot twaalf jaar in werkplaatsen en fabrieken te werken. Samuel van Houten was een Nederlandse politicus. Hij werd geboren op 17 februari 1837.