NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

De tekst van de Vrede van Münster vastgesteld en opgestuurd

Actueel
Vrede van Münster

In 1568 begint een oorlog tussen de Nederlanden en Spanje die maar liefst tachtig jaar duurt. In 1648 vindt iedereen dat de oorlog wel lang genoeg geduurd heeft. Zowel de Nederlanders als de Spanjaarden willen niet meer vechten. Al het geld is op en veel mensen lijden honger. Het is tijd voor rust.

In de Duitse stad Münster wordt daarom in 1648 de vrede gesloten. Op 30 januari 1648 wordt de vredestekst vastgesteld en op 15 mei wordt de vrede definitief getekend. De Vrede van Münster maakt officieel een einde aan de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse koning erkent nu 'De Republiek der Verenigde Nederlanden' als vrije staat. De Republiek hoort niet langer bij Spanje.