De tekst van de Vrede van Münster vastgesteld en opgestuurd

Actueel

In 1568 begon er een oorlog tussen de Nederlanden en Spanje die maar liefst tachtig jaar zou duren. In 1648 vond iedereen dat deze oorlog wel lang genoeg had geduurd. Zowel de Nederlanders als de Spanjaarden wilden niet meer vechten. Al het geld was op en veel mensen leden honger. Het was tijd voor rust.
In de Duitse stad Münster werd daarom in 1648 de vrede gesloten. Op 30 januari 1648 werd de vredestekst vastgesteld en op 15 mei werd de vrede definitief getekend. De vrede van Münster maakte officieel een eind aan de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse koning erkende nu 'De Republiek der Verenigde Nederlanden' als vrije staat. De Republiek hoorde niet langer bij Spanje.