NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Hugo de Groot in het nieuws

Een nieuwsuitzending over een spectaculaire ontsnapping

Hugo de Groot

Leerdoelen

  • De leerling kan leven en werk van Hugo de Groot beschrijven.
  • De leerling kan de belangrijkste feiten weergeven over de ontsnapping van Hugo de Groot uit Slot Loevestein.

Benodigde voorkennis

De leerling heeft globaal kennis van de opstand van de Nederlanden tegen Spanje en van de strijd tijdens het twaalfjarig bestand tussen Maurits aan de ene kant en Johan van Oldebarnevelt en Hugo de Groot aan de andere kant.

Randvoorwaarden

Per groep: digitale camera, statief en montagesoftware

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer het onderwerp
Schets de context van het twaalfjarig bestand en voer een onderwijsleergesprek aan de hand van al aanwezige kennis van leerlingen.

Activiteit 2: Opnames maken en nieuwsuitzending monteren
De leerlingen voeren de stappen in het werkblad uit.

Activiteit 3: Presentatie
Leerlingen presenteren hun nieuwsuitzending.

Bijlagen

Link naar de les

Download de complete les: 16_VO_HugodeGroot_SLO.pdf