NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1590-1610

Water in goede banen

raamwerk: landschap en water

Om de wateroverlast te bestrijden wordt in1601 besloten een nieuw kanaal te graven vanuit het centrum van het Oldambt tot aan de Eems bij Termunten. De Nieuwe Zylbrief van de Munter-Zyl regelt het beheer van diep, dijken en zeesluis door het dan ook opgerichte Termunterzijlvest. Om de kosten te dekken int het zijlvest zijlschot van de grondeigenaren. De zeesluis krijgt in 1725 een nieuwe sluisboog met fraaie zandstenen borstwering

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.