NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1620-1660

Verbanning van Sebo Huninga

raamwerk: macht en gezag

De landeigenaren in het Oldambt, onder aanvoering van Sebo Huninga van Oostwold, verzetten zich hevig, tegen de plannen van de Stad Groningen tot aanleg van een kanaal van Scheemda naar Finsterwolderzijl; het Koediep. Als Vrije Friezen betwistten zij de Stad de soevereiniteit over het gebied. De Stad zette in 1635 door. De opponenten werd ongehoorzaamheid en majesteitsschennis verweten. Een poging tot arrestatie van Sebo Huninga mislukte. Bij verstek werd hij verbannen uit Stad en Ommelanden. De Staten Generaal kozen de zijde van de Stad en verklaarden de zaak in 1649 voor gesloten.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.