NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1450 - 1500

Het Oldambtster landrecht

Op 2 januari 1471 werd in de grote kerk van Midwolda het Oldambster landrecht goedgekeurd. De voorganger was in het Oud-Fries gesteld. Die taal was in onbruik geraakt in het Oldambt. Daarom was het van belang om met in het Nederduits opnieuw vast te stellen. Deze nieuwe versie hield ruim een eeuw stand, tot 1584. De veranderingen die toen nodig waren konden alleen met toestemming van de stad Groningen worden opgenomen. De machtverhoudingen waren gewijzigd.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.