NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

De gasbel onder Nederland (PO)

Het ontstaan van gas en zout in de Nederlandse bodem

De gasbel

Leerdoelen

 • De leerling kan de geografische ligging van Nederland op de wereldkaart aanwijzen in twee verschillende tijden(Carboon en Perm).
 • De leerling kan vier verschillende klimaten onderscheiden.
 • De leerling kan de vindplaatsen van aardgas in de Nederlandse bodem aanwijzen.
 • De leerling kan globaal de ligging van zout in de bodem aanwijzen.
 • De leerling kan de relatie tussen de aanwezigheid van aardgas en zout in de Nederlandse bodem verklaren.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

Atlas, kleurpotloden, schaar en lijm

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer het onderwerp
Voer een onderwijsleergesprek aan de hand van deze vragen:

 • Welke natuurlijke grondstoffen heeft Nederland?
 • In welke provincie is aardgas gevonden?
 • Waarvoor wordt aardgas gebruiken?

Activiteit 2: Maak de werkbladen
Leerlingen voeren de opdrachten op de werkbladen uit.

Activiteit 3: Bespreek de opdrachten na
Bespreek de opdrachten met de leerlingen na. De juiste antwoorden vindt u bij Achtergrondinformatie voor de docent.

Bijlagen

 • Werkbladen De gasbel onder Nederland
 • Achtergrondinformatie voor de docent
 • Antwoordenblad De gasbel onder Nederland

Link naar de les

Download de complete les: 49_PO_Gasbel_onder_Nederland_SLO.pdf