NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

De eerste spoorlijn - Vensterles

Groep 5-8

De eerste spoorlijn

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

  • weten de leerlingen dat in 1839 de opening was van de eerste spoorlijn van Nederland. Stoomlocomotief 'De Arend' reed in 25 minuten van Amsterdam naar Haarlem.
  • weten de leerlingen dat mensen tot die tijd vooral met de trekschuit of per koets reisden.
  • weten de leerlingen dat de komst van de trein mogelijk was door de uitvinding van de stoommachine en dat die werkte op steenkool.
  • weten de leerlingen dat de komst van de trein Nederland kleiner maakte: Mensen reisden nu sneller en makkelijker door het hele land.

Benodigde voorkennis

  • geen

Randvoorwaarden

  • internet
  • voor elke leerling een werkblad
  • (kleur)potloden

Beoordeling

  • aan de hand van de bespreking van het werkblad De eerste spoorlijn

Lesactiviteiten

Introductie

  • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

  • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
  • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

  • Werkblad bespreken
  • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Robbert Damen; met dank aan uitgeverij Big Balloon. Deze plaat staat ook in Van Toen tot Nu deel 2.

Informatieblokjes

  • Foto De Arend (Collectie Spoorwegmuseum)
  • Foto treinongeluk Parijs 1895: WikiCommons
  • Filmpje Trekschuit (Youtube) + afbeelding trekschuit (Detail Isings-vertelplaat trekschuit. Collectie Nederlands Onderwijsmuseum)
  • Foto stoomgemaal Cruqiuis (WikiCommons)
  • Foto treinkaartje uit 1839 (Collectie Spoorwegmuseum)
  • Afbeelding opening eerste spoorlijn (Collectie Spoorwegmuseum)
  • Foto twee files (WikiCommons)
  • Foto stationsklok (WikiCommons)

Werkblad

  • Afbeelding opening eerste spoorlijn (Collectie Spoorwegmuseum)
  • Foto De Arend (Collectie Spoorwegmuseum)
  • Foto treinkaartje uit 1839 (Collectie Spoorwegmuseum)