NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

1932

De Meppeler toren

Trots op Meppel

Immaterieel erfgoed: het volkslied van Meppel over de Meppeler toren.

Het Nederlandse volkslied heet Het Wilhelmus.
Een volkslied is een bijzonder soort lied.
Het gaat over waar je als land, provincie of stad trots op bent.

Ons nationale volkslied gaat over hoe Nederland is ontstaan.
Het is al een oud lied, maar werd pas 'ons' volkslied in 1932.
In dat jaar werd ook het Meppeler volkslied geschreven.
Het is geschreven voor een toneelstuk en de schrijver heet Harm Plenter.
Het heet Het lied van de Meppeler Toren.
Waarom zijn Meppelers zo trots op 'hun' toren?

Eeuwenlang is de kerk in elk dorp en stad het centrum van de samenleving.
In de kerk komen mensen samen op belangrijke momenten.
Bij geboorte en overlijden, bij huwelijk en diploma-uitreikingen.
Elke week, soms meerdere keren, gaat iedereen trouw naar de kerk.
Ook om het nieuws te horen, want de krant, radio, televisie en internet bestaan niet.
De kerk is eeuwenlang een soort 'buurthuis'.

De mensen in Drenthe worden vanaf de 8e eeuw gekerstend.
Dat betekent dat ze in één god gaan geloven en christen worden.
Uiteindelijk gelooft iedereen in Drenthe in één en dezelfde God.
De middeleeuwse samenleving is dus een christelijke samenleving.
En christenen bouwen kerken.

De oudste kerk in de gemeente Meppel is de kerk van Kolderveen.
Bestond Kolderveen eerder dan Meppel?
Dat zou best wel eens kunnen.
De kerken in onze gemeente zijn meer dan 500 jaren geleden gebouwd.
Het zijn onze oudste gebouwen.
Maar we weten weinig uit die tijd precies.
Bijna niemand kon toen schrijven.
Ook is weinig bewaard gebleven uit die tijd.

Volgens de overlevering stond de Kolderveense kerk eerst aan de Zomerdijk in Meppel op een zandverhoging.
Huizen werden vroeger meeverplaatst met de richting van de ontginning van het veen.
Dat kon heel goed, want ze waren gemaakt van hout en leem.
De kerk ging dan gewoon mee.
Delen van de kerk werden meegevoerd op de boerenwagen.
Plotseling struikelde één van de paarden en brak een been.
Daarna brak ook de as van de wagen.
De boeren waren erg geschrokken en zagen hierin een teken van God.
Ze bouwden de kerk op deze plek, 300 meter ten zuiden van het dorp, weer op.
Dat was in de 15e eeuw.
De bult waarop de kerk nu staat, is ontstaan doordat het veen eromheen is weggegraven.

In Meppel waren in de 14e eeuw een paar boerderijen (hoeves) te vinden op zandverhogingen langs de rand van de rivieren de Wold Aa, de Havelter Aa, de Wetering en de Reest.
Begin 15e eeuw was Meppel al gegroeid tot een gehucht van ongeveer 45 huizen.
De Meppelers wilden hun eigen kerk, lekker dichtbij.
De kerk van Kolderveen vonden ze te ver weg.

De enige wegen die er toen waren, waren smalle paden over iets hoger gelegen zandruggen en -bulten, naar de kerk.
Die kerkewegen heten 'reewegen'.
De reeweg van Meppel naar Kolderveen ging van de Kruisstraat, over de Havelter Aa, de oude Kinkhorstraat door naar de Zomerdijk en daarna langs de grift naar de Kolderveense kerk.
Jij denkt vast: "Dat is maar een klein stuk!".

Het is heel moeilijk voor te stellen hoe de wereld in en rond Meppel er 500 jaar geleden uitzag.
Echt heel anders dan nu.
Mensen woonden op de hogere stukken zand, maar die waren er niet veel.
Overal waren (veen)moerassen en dichte bossen met wilde dieren.
Ook overstroomden de rivieren in de winter.
Vervoer ging dan ook meestal via water.
Zomaar even rondwandelen, was toen geen goed idee!

Een kerk kost veel en iedereen moet daaraan meebetalen.
En er moet natuurlijk ook een pastoor komen.
Het huis van een pastoor, heet een wheem.
Waar nu het plein De Wheem in Meppel is, stond vroeger het huis van de pastoor.
Vlakbij de kerk.

Pas drie eeuwen later komen er wegen.
Het veen is afgegraven.
De bossen gekapt.
Van veraf kun je dan zien waar mensen wonen.
Want de toren steekt overal al eeuwenlang ver bovenuit.
Het hart van een Meppeler klopt als hij 'zijn' toren fier en statig ziet.
Bestemming bereikt!

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.