Michiel de Ruyter

Zeehelden en de macht van de Republiek

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voerde een groot deel van de 17e eeuw oorlog. In 1648 werd de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje afgesloten met de Vrede van Munster. Lang kon de Republiek daar niet van genieten. In twee handelsoorlogen met Engeland speelde zeeheld Michiel de Ruyter een heel belangrijke rol.

Bijna ging het mis

De twee grote zeevaartlanden Engeland en Nederland kregen ruzie met elkaar over de handel. Dat leidde tot twee zeeoorlogen met Engeland (1652-1654 en 1665-1667). Vijf jaar later was het weer raak en vielen Engeland en Frankrijk samen de Republiek aan. Het was bijna afgelopen met de Republiek, maar ze kwam er weer bovenop. De jaren daarna speelde de Republiek een belangrijke rol in de groep landen die tegen de Franse koning Lodewijk de 14e was. Die wilde Frankrijk namelijk graag wat uitbreiden.

Zeemannen waren echte helden

De Republiek presenteerde zichzelf als een vredelievend land. Als een zeevaart- en handelsland dat echt met de grootste tegenzin oorlogen voerde. Maar ze moesten tenslotte wel hun handel beschermen, zeiden ze. In dit land waren admiraals en zeemannen grote helden. Er werden liedjes over hen gemaakt. Hun daden werden beschreven in populaire boeken. De belangrijkste zeeslagen werden geschilderd op grote doeken. En als een admiraal stierf in de strijd kreeg hij een prachtig groot graf.

Michiel was een eenvoudige jongen

Van alle 17e-eeuwse zeehelden is Michiel Adriaenszoon de Ruyter de beroemdste. Michiel werd in 1607 in Vlissingen geboren als zoon van een bierdrager. Al snel werd duidelijk dat zijn toekomst op zee lag. Hij werkte een poosje als touwenmaker bij Lampsins. Dat was de rijkste reder van Vlissingen. Toen hij 11 jaar oud was, stapte Michiel aan boord van zijn eerste schip. Hij begon zijn avontuurlijke zeemansleven als hulpje van de bootsman.

Michiel was een geweldig zeeman

Michiel bleek geboren voor het zeemansleven. Als kaper en koopvaarder voer hij over de wereldzeeën. Hij hield van avontuur en kwam overal. In 1652 had hij genoeg geld gespaard om een rustig bestaan aan wal te leiden. Maar De Ruyter kon niet lang van zijn rust genieten. Na het uitbreken van de Eerste Engelse Zeeoorlog bood het hoofd van de Zeeuwse Marine hem een baan aan als admiraal. De Ruyter wilde dat voor één reis wel doen. Dat was het begin van een nieuwe loopbaan. Michiel eindigde als luitenant-admiraal, de allerhoogste baan in de marine.

Zijn grootste en laatste slag

In 1667 beleefde De Ruyter zijn grootste moment. Het was midden in de Tweede Engelse Zeeoorlog. Raadpensionaris Johan de Witt (een soort minister-president) vroeg hem om de Engelsen in Engeland zelf aan te vallen. De Ruyter moest hun vloot vernietigen. Dit gevaarlijke plan lukte en de Engelse oorlogsvloot werd voor een groot deel vernietigd op een zijrivier van de Theems, bij Chatham. De Ruyter werd vereerd als de grootste held aller tijden.
In 1676 kwam hij om in een gevecht tegen de Fransen bij Syracuse. In de Amsterdamse Nieuwe Kerk kreeg hij een marmeren graf op de plek van het voormalige altaar.