NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon Maak Canon

Schooltv Beeldbankclip Fabrieksarbeiders

Verzet tegen kinderarbeid

Komt voor in: Verzet tegen kinderarbeid

De arbeiders in de fabrieken hebben het zwaar tijdens de Industriële Revolutie. Ze krijgen weinig betaald en het werk is saai en onveilig.