Erasmus

Een beroemde humanist

Vanaf de 15e eeuw waren er mensen in Nederland die op een andere manier gingen denken. Bijvoorbeeld over hoe ze moesten omgaan met andere mensen. Ze vonden het ook belangrijk dat mensen zich ontwikkelden door goed na te denken over dingen. Deze nieuwe manier van denken heet humanisme. Erasmus was een bekende humanist.

Monnik

Niemand weet precies wanneer Erasmus geboren werd. Het was rond het jaar 1469. Hij werd in Rotterdam geboren, als zoon van een priester. Veel zonen van priesters werden vroeger monnik, zo ook Erasmus.

Grieken en Romeinen

Als monnik ging Erasmus eerst naar een klooster bij Gouda. Daar las hij veel boeken. Vooral boeken over de Romeinen en de Grieken vond hij interessant. In de tijd van de Grieken en de Romeinen waren de mensen ook erg bezig met denken over dingen.

Reizen

Erasmus was niet altijd gelukkig in het klooster. De regels waren streng en hij moest er veel dingen verplicht doen. Daarom ging hij weg uit het klooster. Jaren reisde hij door Europa. Hij schreef boeken met Latijnse teksten. Hiervoor kreeg hij geld van mensen die hem bewonderden. Deze mensen vonden dat Erasmus verstandige dingen schreef.

Boeken

In 1500 schreef Erasmus het boek Adagia. Dat boek is een verzameling van oude spreekwoorden. Erasmus schreef nog meer belangrijke boeken. Lof der Zotheid, bijvoorbeeld. Dit boek schreef hij rond 1506. Wie zijn boeken leest, leert meer over hoe humanisten leven. En hoe ze denken. Humanisten vinden bijvoorbeeld dat mensen goed moeten zijn voor elkaar.

Bijbel

Erasmus was ook erg bezig met het geloof. Als eerste humanist schreef hij zelfs een nieuwe versie van een deel van de Bijbel. Een betere versie, vond hij zelf. Want hij was het niet altijd eens met hoe de teksten waren vertaald in het Latijn. Volgens Erasmus was het goed om kritiek te hebben op de Bijbel. Want dan ging je beter nadenken. En juist nog meer geloven in God. Hij vond dat iedereen de Bijbel moest lezen, ook gewone mensen. En dat was een bijzondere mening. Want in die tijd mochten alleen priesters de Bijbel lezen. Erasmus stierf in 1536 in de Zwitserse stad Bazel.