NEW! Create your own Canon in an instant.

About My Canon

Beschikbare lessen voortgezet onderwijs

Hieronder staan een aantal uitgewerkte canonlessen voor het voortgezet onderwijs. De lessen kunnen vrijelijk gebruikt worden.

De lessen spitsen zich in eerste instantie toe op de canonvensters die in de gangbare lesmethodes nog niet of nauwelijks aan bod komen, zoals Erasmus, Eise Eisinga, De Stijl en Annie M.G. Schmidt. Ze zijn zo opgezet en uitgewerkt dat ze eenvoudig in praktijk gebracht kunnen worden. Een aantal van deze lessen zijn gemaakt in een samenwerkingsproject van SLO, VGN, IVGD en entoen.nu.

Beschikbare lessen

Disclaimer © 2009-2015 voor de lessen die gemaakt zijn onder supervisie van Stichting Leerplanontwikkeling SLO, Enschede

SLO heeft voor het samenstellen van haar lesmateriaal gebruik gemaakt van materiaal van derden. Voor zover mogelijk heeft SLO toestemming daarvoor gevraagd en de gebruikte bronnen vermeld. Degenen die menen dat SLO ten onrechte gebruik heeft gemaakt van materiaal waarop zij rechten hebben, verzoeken wij contact op te nemen met SLO (A. van der Kaap, tel: 053-4840322, e-mail: a.vanderkaap@slo.nl). SLO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in het lesmateriaal en de websites die via een link te benaderen zijn.