NEW! Create your own Canon in an instant.

About My Canon

Urnenvelden

ca. 1.000 v. Chr. - 0

Grafheuvels Uit de begintijd van deze periode zijn uitgestrekte begraafplaatsen in de heiden rond Bergeijk en Riethoven aangetroffen; in de Bergerheide (direct ten noordwesten van Bergeijk), bij de Paal en ten westen van Boshoven.
Een opvallende vondst in de omgeving van Bergeijk uit deze tijd is een bronzen zwaard.
Veel van de oppervlaktevondsten uit het gebied tussen Run en Keersop zijn afkomstig uit de periode tussen 500 v.Chr. en het begin van onze jaartelling. Voorbeelden: een grafvondst van de Bergerheide met de resten van een fraaie, in rood en wit beschilderde La Tène-vaas en verscheidene fragmenten van Keltische glazen armbanden op een vindplaats onder Riethoven.

Add your addition

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.