Canon of the Netherlands

Canonkalender

Vandaag in de geschiedenis: 18 February

18 February 1546: Sterfdag Maarten Luther

Rond 1500 zijn veel mensen in Europa rooms-katholiek. Rooms-katholieke mensen zijn christelijk. Ze geloven in God en Jezus Christus. Aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk staat de paus van Rome. Maar er zijn ook steeds meer mensen die het niet eens zijn met sommige dingen in de rooms-katholieke kerk.

Maarten Luther is een van die mensen. Hij geeft in het Duitse Wittenberg les over wat er in de Bijbel staat. Ook schrijft hij boeken waarin staat wat hij verkeerd vindt aan de rooms-katholieke kerk. Maarten Luther wordt een van de belangrijkste kerkhervormers. Hij overlijdt op 18 februari 1546.

Also see: