Canon of the Netherlands

Canonkalender

Vandaag in de geschiedenis: 16 October

16 October 1946: Arthur Seyss-Inquart opgehangen

In 1933 komt in Duitsland Adolf Hitler aan de macht. Hij is de leider van de Duitse partij NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij. Hitler wil van Duitsland het machtigste land van Europa maken. Eerst valt hij met zijn leger zijn buurlanden aan: Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen. Daarna wil hij Duitslands grote vijand uitschakelen: Frankrijk. In de aanval op Frankrijk worden ook Nederland en België bezet.

Hitler benoemt de Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart tot 'Rijkscommissaris van Nederland'. Een Rijkscommissaris is tijdens de Duitse bezetting de titel voor de hoogste Duitse ambtenaar in een bezet gebied. Een ambtenaar is iemand die voor de regering werkt.

Arthur Seyss-Inquart is verantwoordelijk voor de deportatie van meer dan honderdduizend Joden naar de concentratiekampen en vernietigingskampen. Na de oorlog wordt hij gearresteerd en veroordeeld voor de misdaden die hij tijdens de oorlog heeft gepleegd. Arthur Seyss-Inquart wordt op 16 oktober 1946 opgehangen.

Also see:

16 October 2006: Commissie Van Oostrom presenteert eerste versie Canon van Nederland

Op 31 augustus 2005 wordt de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon ingesteld, met als voorzitter professor Frits van Oostrom. De commissie krijgt een jaar de tijd om een 'historische en culturele canon van Nederland' te ontwikkelen.

Op 16 oktober 2006 presenteert de commissie op het Gymnasium Novum in Voorburg haar rapport aan minister van Onderwijs Maria van der Hoeven. Daarin wordt een eerste voorstel voor een canon in vijftig vensters gepresenteerd, met name bedoeld voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook deze website, www.entoen.nu, wordt bij die gelegenheid gelanceerd.

De minister vraagt de commissie om naar aanleiding van de reacties op het canonontwerp na een half jaar te bezien of het ontwerp nog bijstelling nodig heeft. De definitieve versie van de canon wordt vervolgens gepresenteerd op 3 juli 2007. De belangrijkste wijziging is de vervanging van het venster Boekdrukkunst door Christiaan Huygens.