NEW! Create your own Canon in an instant.

About My Canon

Wees zuinig op het schoolboek

De totale verzameling schoolboeken, die in Nederland (nog) honderdduizenden banden bestaat en teruggaat tot vroeg in de zestiende eeuw, is een van de belangrijkste cultuurschatten die wij bezitten. Schoolboeken vertellen ons immers niet alleen wat men wist in de vorige decennia en eeuwen, maar ook wat men vond dat men in ons land weten moest.