NEW! Create your own Canon in an instant.

About My Canon

Waar zou Spits op doelen?

De canon is geen onwrikbaar gegeven, maar de afspiegeling van de maatschappelijke verhoudingen van een bepaald moment, met alle complexe maatschappelijke, economische en sociologische aspecten van dien. Dat kun je leuk vinden of postmodern, maar het is een feit. [...] Ook Cats wist het al: 'een rijk van enckel dwangh, duert gemeenlijc niet te lang'.

Trouw