NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Er op uit

Foto: Garry Wiersema, 2017
Locatie: Nieuwe Kerkstraat, Meppel (noordzijde toren)

Het verhaal van de Meppeler Muggen is verbeeld in 1971 door de beeldend kunstenaar Aart van den IJssel. Het beeld heeft sindsdien het nodige te verduren gekregen door vandalisme, waardoor het regelmatig werd verplaatst. Langdurig heeft het voor de ingang in de Hoofdstraat gestaan. Het beeld staat sinds 2014 op de huidige locatie te midden van een fietsenstalling. Op de sokkel is een informatiebord aangebracht met het verhaal van de Muggen.

Opdracht-suggesties op locatie

Place to be?
Laat leerlingen rond de kerk lopen en reflecteren op de beste/betere plek voor het beeld. Laat ze wikken en wegen op basis van het orginele Programma van Eisen. Gebruik het artikel in de krant voor je inleiding, PvE en achtergrondinformatie:Wessel de Ruiter over herplaatsing van het beeld in 2014 (MC 5 december 2014)

Van 3D naar 2D
Laat leerlingen goed kijken naar het beeld en de kenmerken van een mug en laat ze het beeld natekenen op papier.