NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Herijking Canon van Nederland

Actueel
prof. dr. James Kennedy

Op 31 mei 2019 heeft de minister van OCW prof. dr. James Kennedy benoemd als voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland moet gaan herijken. Kennedy is gevraagd om zelf zijn commissie verder samen te stellen.

Op 3 juli heeft Kennedy zijn commissie gepresenteerd en is de commissie aan het werk gegaan. Het is de bedoeling dat de herijkte Canon voor 1 april 2020 gepresenteerd wordt. 

Meer informatie over de Commissie Herijking Canon van Nederland is te vinden via www.entoen.nu/canonherijking