Kanon der Niederlande

Canonkalender

Vandaag in de geschiedenis: 17 juni

17 June 1629: Sterfdag van zeevaarder Piet Hein

In 1621 wordt de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht. De WIC-schepen worden in het begin veel gebruikt door kapers. Kapers zijn piraten die met toestemming van de regering rijk beladen schepen aanvallen. Zo verovert zeevaarder Piet Hein in 1628 de Spaanse zilvervloot. Dat is een groep van schepen die kostbare spullen van de Spaanse koloniën naar Spanje moet brengen. Piet Hein is door de verovering van de Zilvervloot erg bekend geworden. Hij sterft op 17 juni 1629. In Delft wordt in de Oude Kerk een praalgraf voor hem gemaakt.

Zie ook:

17 June 2006: Uitreiking van de eerste Jongerenbijbel op de EO-Jongerendag

Voor christenen is de Bijbel het belangrijkste boek dat er is. In de Bijbel staat 'het woord van God', de waarheid zoals God die aan de mensen vertelde. In de zestiende en zeventiende eeuw vinden katholieken dat gewone mensen de Bijbel zelf niet hoeven te lezen. Protestanten vinden juist wel dat iedere gelovige de Bijbel zelf moet kunnen lezen. Maar de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. Daarom wordt in 1618 besloten dat er een goede Nederlandse vertaling van de Bijbel moet komen.

Dat wordt de Statenvertaling. In 1637 is de Statenbijbel klaar. Meer dan driehonderd jaar lang is dit de belangrijkste Bijbel in de protestantse kerken. Ook nu zijn er nog kerken die deze Bijbel gebruiken. Maar er zijn ook veel kerken die de Nieuwe Bijbelvertaling gebruiken, die in 2004 klaar was. Die vertaling gebruikt modernere woorden, zodat het lezen makkelijker is.

Van deze Nieuwe Bijbelvertaling wordt een editie speciaal voor jongeren gemaakt. Daarin staat bij veel dingen een uitleg. Op 17 juni 2006 worden de eerste Jongerenbijbels gegeven aan minister-president Balkenende en minister Rouvoet. Dat gebeurt op de Jongerendag van de Evangelische Omroep.

Zie ook: