NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

13e eeuw

Ontginning van het moerasgebied

In de 13e eeuw wonen jagers en vissers in het vooral uit laagveen bestaande moerasgebied. Het ligt dan op zeeniveau en is begroeid met gras, riet, wilgen- en elzenstruiken.
De graaf van Holland is eigenaar. Hij draagt stukken over aan edelen die het op hun beurt ontginnen voor de landbouw. In sommige natte gebieden vindt al vroeg turfwinning plaats.

Voeg toe

Wij zijn altijd op zoek naar toevoegingen om de kennisbank van de vensters te vergroten. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een nieuwe toevoeging wilt aanleveren dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.