NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon

Voorleeswedstrijd voor aankomende meesters en juffen

Actueel

affiche 02

Vorig schooljaar werd de voorleeswedstrijd 'De Nieuwe Schoolstrijd' georganiseerd voor leerkrachten in het basisonderwijs. Bij deze wedstrijd werden boeken voorgelezen die horen bij de canon van Nederland. Dit jaar is het de beurt aan de aankomende meesters en juffen.

Pabo-studenten uitgedaagd

In aanvulling op de wedstrijd voor leerlingen, waar jaarlijks 3000 basisscholen en 80.000 leerlingen aan deelnemen, wordt een selectie van Pabo's uitgedaagd om de best voorlezende student af te vaardigen naar een landelijke voorleesfinale in mei 2011. De finales op de scholen vinden plaats vóór 1 april 2011.

Voorlezen is belangrijk

Een leerkracht in het basisonderwijs moet kennis hebben van kinder- en jeugdboeken en boeiend kunnen voorlezen. Kinderen die veel worden voorgelezen, hebben een grotere woordenschat en zijn in het algemeen taalvaardiger dan kinderen die nauwelijks worden voorgelezen. In de basisschooltijd ontwikkelen kinderen een liefde voor lezen waar ze hun leven lang profijt van hebben. Het enthousiasme en de inzet van hun juf of meester zijn daarbij vaak doorslaggevend.

Het begint bij pabo-studenten

Om die reden organiseert Stichting Lezen de voorleeswedstrijd dit schooljaar voor Pabo's. Zoals blijkt uit de ervaringen met de voorleeswedstrijd op de Katholieke Pabo in Zwolle: één dag alle aandacht voor boeken en voorlezen helpt de aankomende juffen en meesters over een drempel. Zij ervaren het plezier van voorlezen en kunnen dit op hun (stage)school overbrengen aan hun leerlingen.

Materialen wedstrijd

Alles wat u als Pabo wilt weten over de organisatie van de voorleeswedstrijd vindt u in dit draaiboek. Naast het draaiboek zijn er affiches, ballonnen en oorkondes beschikbaar voor de wedstrijd.

Meedoen?

Dit schooljaar doen er 8 pabo's mee. U kunt zich nog opgeven voor deelname door een mail te sturen naar onderstaand emailadres.

Meer informatie: avanmontfoort@lezen.nl (Agnes van Montfoort, projectleider basisonderwijs)