NIEUW! Maak in een handomdraai je eigen Canon.

Over Mijn Canon Maak Canon

Canon van de Tijdschriften

Actueel

Canon van de Tijdschriften1De Canon van de Tijdschriften bestaat uit vijftig 'vensters', gemaakt voor én door makers van publiekstijdschriften. In dit schuttersstuk worden de ontwikkelingen in de tijdschriftenbranche in beeld gebracht en verklaard. Hiermee hopen de makers van deze canon enig historisch besef bij de huidige multimediageneratie te stimuleren en bieden zij deze generatie tegelijkertijd handige referentiepunten bij hun dagelijks werk of studie.

Bij het vaststellen van de markante momenten in de geschiedenis van tijdschriften zijn enkele hoofdlijnen gevolgd. Naast de ontwikkelingen van het mediumtype worden verschillende soorten tijdschriften belicht plus hun betekenis door de jaren heen. Ook het vak van bladenmakers zelf, de manier waarop tijdschriften werden en worden gemaakt, is in historisch perspectief geplaatst. Om de afstand niet te groot te maken, ligt het accent op de laatste vijftig jaar.

De Canon van de Tijdschriften is in boekvorm verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.