Canon van Nederland

Boeken en Films

ca. 3000 voor Chr.

Hunebedden

Jagers en boeren

Boeken en Films

47-ca. 400

De Romeinse Limes

Op de grens van de Romeinse wereld

Boeken en Films

658-739

Willibrord

Verbreiding van het christendom

Boeken en Films

742-814

Karel de Grote

Keizer van het Westen

Boeken en Films

ca. 1100

Hebban olla vogala

Begin van de Nederlandse taal

Boeken en Films

1254-1296

Floris de Vijfde

Regeren in de riddertijd

Boeken en Films

1356-ca. 1450

De Hanze

Handel en samenwerking

Boeken en Films

1469?-1536

Erasmus

Een internationaal humanist

Boeken en Films

1500-1558

Karel de Vijfde

De Nederlanden worden één

Boeken en Films

1566

De Beeldenstorm

Godsdienststrijd

Boeken en Films

1533-1584

Willem van Oranje

Van opstandige edelman tot ‘vader des vaderlands’

Boeken en Films

1588-1795

De Republiek

Een unieke regering in Europa

Boeken en Films

1602-1799

De VOC

Handel over zee

Boeken en Films

1612

De Beemster

Nederland en het water

Boeken en Films

1613-1662

De grachtengordel

Groei van de steden

Boeken en Films

Boeken en Films

1637

De Statenbijbel

Het boek der boeken

Boeken en Films

1606?-1669

Rembrandt

De beroemde schilders

Boeken en Films

1662

De Atlas Maior van Blaeu

De wereld in kaart

Boeken en Films

1607-1676

Michiel de Ruyter

Zeehelden en de macht van de Republiek

Boeken en Films

1629-1695

Christiaan Huygens

Wetenschap in de Gouden Eeuw

Boeken en Films

1632-1677

Spinoza

Op zoek naar de waarheid

Boeken en Films

ca. 1637-1863

Slavernij

Mensenhandel en gedwongen arbeid

Boeken en Films

17e en 18e eeuw

Buitenhuizen

Rijk wonen buiten de stad

Boeken en Films

1744-1828

Eise Eisinga

De Verlichting in Nederland

Boeken en Films

1780-1795

De patriotten

Crisis in de Republiek

Boeken en Films

1769-1821

Napoleon Bonaparte

De Franse tijd

Boeken en Films

1772-1843

Koning Willem I

Het koninkrijk van Nederland en België

Boeken en Films

1839

De eerste spoorlijn

De opkomst van machines

Boeken en Films

1848

De Grondwet

De belangrijkste wet van een staat

Boeken en Films

1860

Max Havelaar

Onrecht in Nederlands-Indië

Boeken en Films

19e eeuw

Verzet tegen kinderarbeid

De fabriek uit, de school in

Boeken en Films

1853-1890

Vincent van Gogh

De moderne kunstenaar

Boeken en Films

1854-1929

Aletta Jacobs

Strijd voor gelijke rechten

Boeken en Films

1914-1918

De Eerste Wereldoorlog

Neutraal in oorlogstijd

Boeken en Films

1917-1931

De Stijl

Nieuwe kunst

Boeken en Films

1929-1940

De crisisjaren

Werkloosheid en armoede

Boeken en Films

1940-1945

De Tweede Wereldoorlog

Nederland bezet en bevrijd

Boeken en Films

1929-1945

Anne Frank

De Jodenvervolging

Boeken en Films

1945-1949

Indonesië

Een kolonie vecht zich vrij

Boeken en Films

1886-1988

Willem Drees

De verzorgingsstaat

Boeken en Films

1 februari 1953

De watersnood

Het gevaar van het water

Boeken en Films

vanaf 1948

De televisie

Venster op de wereld

Boeken en Films

vanaf ca. 1880

Haven van Rotterdam

Poort naar de wereld

Boeken en Films

1911-1995

Annie M.G. Schmidt

Lekker stout in een keurig land

Boeken en Films

vanaf 1945

Suriname en de Nederlandse Antillen

De koloniën worden zelfstandig

Boeken en Films

1995

Srebrenica

Een mislukte vredesmissie

Boeken en Films

vanaf 1945

Veelkleurig Nederland

De multiculturele maatschappij

Boeken en Films

1959-2030

De gasbel

Het energievraagstuk

Boeken en Films

vanaf 1945

Europa

Nederlanders en Europeanen

Vandaag: 20 Februari

in de geschiedenis

Bekijk volledige kalender

Actueel