Canon van Nederland

Lessen

ca. 3000 voor Chr.

Hunebedden

Jagers en boeren

Lessen

47-ca. 400

De Romeinse Limes

Op de grens van de Romeinse wereld

Lessen

658-739

Willibrord

Verbreiding van het christendom

Lessen

742-814

Karel de Grote

Keizer van het Westen

Lessen

ca. 1100

Hebban olla vogala

Begin van de Nederlandse taal

Lessen

1254-1296

Floris de Vijfde

Regeren in de riddertijd

Lessen

1356-ca. 1450

De Hanze

Handel en samenwerking

Lessen

1469?-1536

Erasmus

Een internationaal humanist

Lessen

1500-1558

Karel de Vijfde

De Nederlanden worden één

Lessen

1566

De Beeldenstorm

Godsdienststrijd

Lessen

1533-1584

Willem van Oranje

Van opstandige edelman tot ‘vader des vaderlands’

Lessen

1588-1795

De Republiek

Een unieke regering in Europa

Lessen

1602-1799

De VOC

Handel over zee

Lessen

1612

De Beemster

Nederland en het water

Lessen

1613-1662

De grachtengordel

Groei van de steden

Lessen

1583-1645

Hugo de Groot

Bedenker van het moderne volkenrecht

Lessen

1637

De Statenbijbel

Het boek der boeken

Lessen

1606?-1669

Rembrandt

De beroemde schilders

Lessen

1662

De Atlas Maior van Blaeu

De wereld in kaart

Lessen

1607-1676

Michiel de Ruyter

Zeehelden en de macht van de Republiek

Lessen

1629-1695

Christiaan Huygens

Wetenschap in de Gouden Eeuw

Lessen

1632-1677

Spinoza

Op zoek naar de waarheid

Lessen

ca. 1637-1863

Slavernij

Mensenhandel en gedwongen arbeid

Lessen

17e en 18e eeuw

Buitenhuizen

Rijk wonen buiten de stad

Lessen

1744-1828

Eise Eisinga

De Verlichting in Nederland

Lessen

1780-1795

De patriotten

Crisis in de Republiek

Lessen

1769-1821

Napoleon Bonaparte

De Franse tijd

Lessen

1772-1843

Koning Willem I

Het koninkrijk van Nederland en België

Lessen

1839

De eerste spoorlijn

De opkomst van machines

Lessen

1848

De Grondwet

De belangrijkste wet van een staat

Lessen

1860

Max Havelaar

Onrecht in Nederlands-Indië

Lessen

19e eeuw

Verzet tegen kinderarbeid

De fabriek uit, de school in

Lessen

1853-1890

Vincent van Gogh

De moderne kunstenaar

Lessen

1854-1929

Aletta Jacobs

Strijd voor gelijke rechten

Lessen

1914-1918

De Eerste Wereldoorlog

Neutraal in oorlogstijd

Lessen

1917-1931

De Stijl

Nieuwe kunst

Lessen

1929-1940

De crisisjaren

Werkloosheid en armoede

Lessen

1940-1945

De Tweede Wereldoorlog

Nederland bezet en bevrijd

Lessen

1929-1945

Anne Frank

De Jodenvervolging

Lessen

1945-1949

Indonesië

Een kolonie vecht zich vrij

Lessen

1886-1988

Willem Drees

De verzorgingsstaat

Lessen

1 februari 1953

De watersnood

Het gevaar van het water

Lessen

vanaf 1948

De televisie

Venster op de wereld

Lessen

vanaf ca. 1880

Haven van Rotterdam

Poort naar de wereld

Lessen

1911-1995

Annie M.G. Schmidt

Lekker stout in een keurig land

Lessen

vanaf 1945

Suriname en de Nederlandse Antillen

De koloniën worden zelfstandig

Lessen

1995

Srebrenica

Een mislukte vredesmissie

Lessen

vanaf 1945

Veelkleurig Nederland

De multiculturele maatschappij

Lessen

1959-2030

De gasbel

Het energievraagstuk

Lessen

vanaf 1945

Europa

Nederlanders en Europeanen

Vandaag: 31 mei

in de geschiedenis

Bekijk volledige kalender

Actueel