Canon van Nederland

Lessen

Lessen

Lessen

658-739

Willibrord

Verbreiding van het christendom

Lessen

742-814

Karel de Grote

Keizer van het Westen

Lessen

Lessen

1254-1296

Floris de Vijfde

Regeren in de riddertijd

Lessen

1356-ca. 1450

De Hanze

Handel en samenwerking

Lessen

Lessen

1500-1558

Karel de Vijfde

De Nederlanden worden één

Lessen

Lessen

1533-1584

Willem van Oranje

Van opstandige edelman tot ‘vader des vaderlands’

Lessen

1588-1795

De Republiek

Een unieke regering in Europa

Lessen

1602-1799

De VOC

Handel over zee

Lessen

Lessen

1613-1662

De grachtengordel

Groei van de steden

Lessen

Lessen

Lessen

Lessen

Lessen

1607-1676

Michiel de Ruyter

Zeehelden en de macht van de Republiek

Lessen

Lessen

Lessen

Lessen

17e en 18e eeuw

Buitenhuizen

Rijk wonen buiten de stad

Lessen

Lessen

1780-1795

De patriotten

Crisis in de Republiek

Lessen

Lessen

1772-1843

Koning Willem I

Het koninkrijk van Nederland en België

Lessen

1839

De eerste spoorlijn

De opkomst van machines

Lessen

1848

De Grondwet

De belangrijkste wet van een staat

Lessen

1860

Max Havelaar

Onrecht in Nederlands-Indië

Lessen

Lessen

Lessen

1854-1929

Aletta Jacobs

Strijd voor gelijke rechten

Lessen

1914-1918

De Eerste Wereldoorlog

Neutraal in oorlogstijd

Lessen

1917-1931

De Stijl

Nieuwe kunst

Lessen

1929-1940

De crisisjaren

Werkloosheid en armoede

Lessen

Lessen

1929-1945

Anne Frank

De Jodenvervolging

Lessen

1945-1949

Indonesië

Een kolonie vecht zich vrij

Lessen

1886-1988

Willem Drees

De verzorgingsstaat

Lessen

1 februari 1953

De watersnood

Het gevaar van het water

Lessen

vanaf 1948

De televisie

Venster op de wereld

Lessen

vanaf ca. 1880

Haven van Rotterdam

Poort naar de wereld

Lessen

Lessen

vanaf 1945

Suriname en de Nederlandse Antillen

De koloniën worden zelfstandig

Lessen

Lessen

vanaf 1945

Veelkleurig Nederland

De multiculturele maatschappij

Lessen

Lessen

vanaf 1945

Europa

Nederlanders en Europeanen

vandaag: 21 augustus

in de geschiedenis

Bekijk volledige kalender

Actueel