Willibrord 658-739

De Friezen worden christenen

Lees voor...

In 690 stapte Willibrord aan land op de plek waar nu Katwijk aan Zee ligt. Op die plek stroomde toen de Rijn de Noordzee in. Willibrord was een Engelse monnik. Hij kwam uit Noordoost- Engeland (Northumbrië). Willibrord had besloten om de Friezen te bekeren. Samen met een groep monniken wilde hij van de ongelovige Friezen christenen maken.

De Friezen en de Franken: waar liep de grens eigenlijk?

De Friezen bewoonden de kuststrook van de Westerschelde tot bij Dokkum. Dat is nu het gebied van Zeeland, Zuid- en Noord Holland en Friesland. Het gebied van de Friezen grensde aan het land van de Frankische koningen. Die waren al een eeuw eerder christelijk geworden. Clovis was de bekendste.

Een kerkje in Utrecht

In het grensgebied tussen de Friezen en de Franken lag ook het dorpje Utrecht. Een vaste grens was er niet. De Friezen en de Franken vochten nogal veel. Wonnen de Friezen, dan schoof de grens naar het zuiden. Wonnen de Franken, dan ging de grens weer een stukje naar het noorden. In de tijd dat een Frankische koning veel succes had, liet hij een kerkje bouwen in Utrecht.
Het stond op de plek waar nu de beroemde Domtoren staat. Niet veel later verwoestten de Friezen het weer.

Willibrord zocht steun en werd aartsbisschop

Willibrord was niet de eerste monnik die de Friezen wilde bekeren. Van zijn voorgangers wist hij al dat het bekeren van de Friezen niet gemakkelijk was. Dus ging hij eerst op zoek naar steun. Hij bezocht de Frankische koning verschillende keren en ging ook naar de paus in Rome. Hoewel er nog maar weinig bekeerde Friezen waren, benoemde de paus hem toch tot aartsbisschop van de Friezen.
In 696 ging Willibrord in Utrecht wonen. Hij herbouwde het verwoeste kerkje en stichtte een nieuwe kerk. De nieuwe kerk was ter ere van Sint Salvator, dat is een andere naam voor Jezus Christus.

Wodan en Donar of Jezus Christus

Vanuit Utrecht begonnen de monniken aan hun missie: de Friezen bekeren tot het christendom. De missionarissen trokken het Friese land in. Tegen het eind van Willibrords leven – in 739 – was het nieuwe geloof al goed verspreid over de kuststreek. In de rest van het Friese gebied ging het veel minder goed. De plaatselijke adel verzette zich krachtig. Ze beschouwde de missionarissen als vrienden van de Franken. Ze gaven hun eigen goden Wodan en Donar niet op. Dat gebeurde pas rond het jaar 800. Niet door de missionarissen, maar door het leger van Karel de Grote.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8