Les: Willem van Oranje

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over Willem van Oranje centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wie hij was en hoe hij aan zijn einde is gekomen. De aflevering die Het Klokhuis maakte over Willem van Oranje biedt een duidelijke en aansprekende introductie op deze ’Vader des Vaderlands’.

Vakgeschiedenis
TijdvakTijd van ontdekkers en hervormers
Doelgroepgroep 5 t/m 8
Tijdsduur1 lesuur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Willem van Oranje

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Vormgever: Kok Korpershoek

Informatieblokjes

Werkblad

Iris Boter

Terug

officiële versie