Willem van Oranje 1533-1584

Vader van het vaderland

Lees voor...

Willem van Oranje wordt 'de vader van het vaderland' genoemd. Veel Nederlanders zien hem namelijk als de stichter van ons land. Het was Willem die de strijd begon tegen de Spaanse koning Filips de Tweede. En het was Willem die vrede wilde tussen protestanten en katholieken. Dankzij Willem hebben we ook een mooi volkslied: het Wilhelmus. Dat lied gaat helemaal over hem.

Prins

Willem van Oranje werd in 1533 op een kasteel geboren. Hij was een prins en kreeg in ons land belangrijke banen. Zo was hij de baas van het leger en werd hij leider van de gewesten Holland, Zeeland en Utrecht. Dit waren rijke gewesten. Op z'n 25ste was Willem van Oranje al erg machtig.

Filips de Tweede

Maar de grote baas in ons land was nog steeds koning Filips de Tweede, een Spanjaard. Deze Filips wilde alle macht. Ook wilde hij dat alle Nederlanders katholiek bleven. Protestanten kregen zware straffen. Willem van Oranje was daar boos over, en zijn vrienden ook. Deze vrienden waren allemaal van adel en protestant, net als Willem van Oranje zelf.

Ruzie

Willem van Oranje en Filips de Tweede kregen steeds vaker ruzie. Spaanse vrienden van Filips pikten bijvoorbeeld de banen van de Nederlandse adel in. Daar was Willem van Oranje boos over. Na de Beeldenstorm in 1566 werd het zelfs oorlog. Spaanse soldaten vielen de Nederlanden binnen. Willem van Oranje vluchtte naar Duitsland. Daar bouwde hij een leger op. En hij viel de Spanjaarden aan. Er werd hard gevochten. Jarenlang.

Volkslied

Willem van Oranje wilde drie dingen. Hij wilde dat de Nederlandse edelen meer macht kregen. En dat ze gingen samenwerken. Hij wilde ook vrede tussen katholieken en protestanten. Tijdens de oorlog schreef een vriend van Willem van Oranje een lied over hem, het Wilhelmus. Later is dit lied ons volkslied geworden.

Moord

In 1580 zei Filips de Tweede: wie Willem van Oranje doodt, krijgt als beloning veel geld. In 1584 gebeurde het. In Delft werd Willem van Oranje doodgeschoten door Balthasar Gerards. Ondanks zijn dood bereikte Willem van Oranje toch zijn doel. Al snel werden de Nederlanden namelijk één land, en dat had hij altijd gewild.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie