Les: Willem Drees

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over Willem Drees centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wie deze minister-president was en hoe hij samen met zijn regering bouwde aan een verzorgingsstaat. De aflevering die Het Klokhuis maakte over Willem Drees biedt een duidelijke en aansprekende introductie op deze populairste minister-president van de afgelopen honderd jaar.

Vakgeschiedenis
TijdvakTijd van televisie en computer
Doelgroepgroep 5 t/m 8
Tijdsduur1 lesuur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat Willem Drees

 

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Fiel van der Veen

Informatieblokjes

Werkblad

Terug

officiële versie