De watersnood 1 februari 1953

Het gevaar van het water

Lees voor...

En toen braken de dijken door... Het was de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Het stormde enorm en talloze dijken in Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden hielden het niet.
Ongeveer 1800 mensen vonden de dood. 72.000 mensen raakten dakloos. 200.000 hectare land stond onder water.

Het was een nationale ramp

Er kwam hulp uit het buitenland en heel Nederland zamelde kleding en geld in voor de slachtoffers. De mensen die (nog) niet naar huis konden, werden gastvrij ontvangen bij andere Nederlanders. Maar de ramp had nog veel erger kunnen zijn. De Zuid-Hollandse dijken hadden ook door kunnen breken. In dat geval zouden er misschien wel 30.000 mensen zijn verdronken. Dan waren een miljoen mensen dakloos geworden. Want achter de Zuid-Hollandse dijken ligt het laagste deel van Nederland. Daar, bij de Hollandse IJssel, zou het water op veel plaatsen minstens zeven meter hoog hebben gestaan.

Dat mocht natuurlijk nooit meer gebeuren

Om te voorkomen dat zoiets ooit nog eens zou gebeuren, werd snel begonnen met de Deltawerken. Vóór de watersnood waren er al plannen om de kust te verstevigen. Maar toen kwam de Tweede Wereldoorlog en daarna werkte iedereen keihard om Nederland weer op te bouwen. Aan de versteviging van de kust waren ze gewoon nog niet begonnen.

Alle zeegaten gaan dicht, op één na

Het was een enorm project! Er zouden dammen worden gebouwd tussen alle eilanden van Zeeland en Zuid-Holland. De zee- en rivierdijken moesten worden versterkt en er zou ook een stormvloedkering in de Hollandse IJssel komen.
Terwijl er aan de Deltawerken werd gewerkt, kwamen ze erachter dat het niet slim was om alle zeegaten in Zeeland af te sluiten. De natuur in de Zeeuwse delta was heel bijzonder. Als alles werd afgesloten, zou die speciale natuur van Zeeland verdwijnen. Daarom kreeg de Oosterschelde een stormvloedkering. Alleen in geval van nood gaan de openingen dicht.
De Westerschelde was het enige zeegat dat niet werd afgesloten. Dat kan ook niet, want de Westerschelde is de toegang tot de havens van Antwerpen en Gent. Daarom zijn hier alleen de zeedijken zwaar verstevigd.

Veiliger en veel beter

Dankzij de Deltawerken is Zuidwest-Nederland stukken beter beveiligd tegen overstromingen. Tegelijkertijd hebben de nieuwe bruggen en dammen de Zeeuwse eilanden beter bereikbaar gemaakt. Er kwamen meer bedrijven en veel meer toeristen. Daardoor kon Zeeland zich goed ontwikkelen.
De watersnoodramp van 1953 maakte duidelijk hoe kwetsbaar Nederland is. Grote delen van ons land kunnen overstromen en wateroverlast krijgen. We weten nu ook dat het gevaar niet alleen van zee komt, maar ook van de grote rivieren die dwars door Nederland stromen.

Het klimaat verandert en het water stijgt

Klimaatverandering zorgt ervoor dat de hoeveelheid neerslag in Europa steeds meer op en neer gaat, en daarmee het waterpeil in de grote rivieren óók. In 1993 en in 1995 was de toestand in Nederland weer gevaarlijk: bijna overstroomden de grote rivieren.
Een groot aantal dijken zijn daarna verzwaard. Maar steeds hogere dijken bouwen is niet de oplossing. Veel waterbouwkundigen vinden dat de rivieren meer ruimte moeten krijgen. Ze willen dat er niet meer gebouwd wordt in de uiterwaarden en dat er noodoverloopgebieden moeten komen. Dat zijn gebieden waar het water naartoe kan als de rivieren te hoog staan.
Volgens hen moeten we leren leven mét het water in plaats van strijden tegen het water.

Dankzij de Deltawerken is Zuidwest-Nederland stukken beter beveiligd tegen overstromingen. Tegelijkertijd hebben de nieuwe bruggen en dammen de Zeeuwse eilanden beter bereikbaar gemaakt. Er kwamen meer bedrijven en veel meer toeristen. Daardoor kon Zeeland zich goed ontwikkelen.

 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8