Beeld & geluid

De watersnood

Vensterplaat Watersnood

Vensterplaat Watersnood

Op deze plaat over de watersnood van 1953 is van alles te ontdekken. Klik op de i-tjes op de vensterplaat om erachter te komen.

Vormgeving: Kok Korpershoek. Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting.

Terug

officiële versie