Beschikbare lessen voortgezet onderwijs

Hieronder staan een aantal uitgewerkte canonlessen voor het voortgezet onderwijs. De lessen kunnen vrijelijk gebruikt worden.

De lessen spitsen zich in eerste instantie toe op de canonvensters die in de gangbare lesmethodes nog niet of nauwelijks aan bod komen, zoals Erasmus, Eise Eisinga, De Stijl en Annie M.G. Schmidt. Ze zijn zo opgezet en uitgewerkt dat ze eenvoudig in praktijk gebracht kunnen worden. Een aantal van deze lessen zijn gemaakt in een samenwerkingsproject van SLO, VGN, IVGD en entoen.nu.

Beschikbare lessen

Hunebedden
De Romeinse Limes
Willibrord
Hebban olla vogala
Floris V
 • De moord op Floris V op tv
  Een tv-programma over de moord op Floris V
  geschiedenis, Nederlandse, beeldende vakken, eventueel Engels - onderbouw vmbo-g/tl, havo, vwo
Erasmus
De Beeldenstorm
 • De Beeldenstorm
  Hoe belangrijk is de Beeldenstorm voor de Nederlandse geschiedenis?
  geschiedenis - havo/vwo 2
 • De Beeldenstorm
  Vensterles
  geschiedenis, godsdienst/levensbeschouwing, muziek, taal - VO (onderbouw)
De Beemster
 • De Beemster
  Vensterles
  geschiedenis, aardrijkskunde, techniek - VO (onderbouw)
Hugo de Groot
De Statenbijbel
Rembrandt
Spinoza
Slavernij
Eise Eisinga
Verzet tegen kinderarbeid
Vincent van Gogh
 • Van Gogh in Drenthe
  Veen, vervoer en de moderne kunstenaar
  geschiedenis, aardrijkskunde en kunst en cultuur - onderbouw vo
 • Vincent van Gogh
  Webkwestie
  geschiedenis, tekenen - groep 7 en 8 van het po en groep 1 en 2 van het vo
De Stijl
 • De Stijl
  Aan de horizon zie ik verticalen
  beeldende vorming - leerjaar 1 vmbo/havo/vwo
De Tweede Wereldoorlog
De watersnood
 • De Storm
  Een webquest over de watersnoodramp en zeespiegelstijging
  geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, ecenomie en algemene natuurwetenschappen - voortgezet onderwijs, klas 3 en hoger
De televisie
 • Favoriete tv-avond
  Jouw tv-avond en de ideale tv-avond van anderen
  kunst en cultuur, ckv - onderbouw leerjaar 1
Annie M.G. Schmidt
De gasbel
 • De gasbel onder Nederland (VO)
  Het ontstaan van gas, zout en steenkool in de Nederlandse bodem
  aardrijkskunde (mens en maatschappij) - voortgezet onderwijs leerjaar 1

 

Disclaimer © 2009-2015 voor de lessen die gemaakt zijn onder supervisie van Stichting Leerplanontwikkeling SLO, Enschede

SLO heeft voor het samenstellen van haar lesmateriaal gebruik gemaakt van materiaal van derden. Voor zover mogelijk heeft SLO toestemming daarvoor gevraagd en de gebruikte bronnen vermeld. Degenen die menen dat SLO ten onrechte gebruik heeft gemaakt van materiaal waarop zij rechten hebben, verzoeken wij contact op te nemen met SLO (A. van der Kaap, tel: 053-4840322, e-mail: a.vanderkaap@slo.nl). SLO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in het lesmateriaal en de websites die via een link te benaderen zijn.


officiële versie