De VOC 1602-1799

Handel in verre landen

Lees voor...

Schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) brachten veel nieuwe dingen mee terug naar ons land. Bijvoorbeeld peper, nootmuskaat en koffie uit Azië. En ananassen uit Afrika. In Afrika en Azië veroverde de VOC ook land. Deze veroverde gebieden werden koloniën genoemd. Ze waren daarna Nederlands bezit.

Peper en thee

De Nederlanders waren erg goed in het bouwen van grote schepen. De meeste schepen hadden drie masten en waren helemaal van hout. Aan boord waren ook ijzeren kanonnen. In 1595 zeilden deze schepen voor het eerst naar de andere kant van de wereld, naar Azië. Daar kochten de Nederlanders in China en Indië zaken als peper, thee, kaneel en vruchten.

Gevaarlijk

De Nederlanders hadden succes in Azië, maarde lange reizen waren wel gevaarlijk. Sommige schepen kwamen nooit meer terug door storm op zee of door aanvallen van piraten. Toch gingen de Nederlanders door met het kopen en verkopen van spullen in Azië. In 1602 richtte de regering van de Republiek zelfs de VOC op. Dit was een vereniging van handelaars die spullen kochten in Azië.

Oorlog

Maar de VOC deed ook andere dingen dan handelen. Zij voerde oorlog in Azië en veroverde daar gebieden. Deze gebieden werden dan eigendom van ons land. Zo veroverde VOC-schipper Jan Pieterszoon Coen in 1619 grote gebieden in Indië. Daarbij werden veel Indische mensen vermoord en steden in brand gestoken.

Goud en zilver

Ook vocht de VOC met Engelsen en Portugezen, die ook gebieden wilden veroveren in Azië. Pas in 1799 kwam er een einde aan de VOC. Zij heeft dus bijna 200 jaar bestaan. En al die tijd brachten de VOC-schepen heel veel spullen naar ons land, veel specerijen, goud en zilver. Ons land werd er erg rijk van.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6