Les: De VOC

Vensterles

In deze les staat de vensterplaat over de Verenigde Oost-Indische Compagnie centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat geschiedenis van deze eerste multinational ter wereld. De aflevering die Het Klokhuis maakte over de Verenigde Oost-Indische Compagnie biedt een duidelijke en aansprekende introductie op dit venster.

Vakgeschiedenis
TijdvakTijd van regenten en vorsten
Doelgroepgroep 5 t/m 8
Tijdsduur1 lesuur
Groeperingsvormklassikaal of in groepjes

Benodigdheden

 

schoolplaat

Vensterplaat VOC

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

Benodigde voorkennis

Randvoorwaarden

Beoordeling

Lesactiviteiten

Introductie

Kern

Afsluiting

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Vormgever: Robert Damen

Informatieblokjes

Werkblad

Iris Boter

Terug

officiële versie