Beeld & geluid

De Verenigde Oostindische Compagnie

Vensterplaat De Verenigde Oost-Indische Compagnie

Vensterplaat De Verenigde Oost-Indische Compagnie

Op deze plaat over de Verenigde Oost-Indische Compagnie is van alles te ontdekken. Klik op de i-tjes op de vensterplaat om erachter te komen!

Illustrator: Robbert Damen; deze plaat is onderdeel van de uitgave Van Toen tot Nu, deel 1 (uitgeverij Big Balloon). Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten

Terug

officiële versie