Vincent van Gogh 1853-1890

Schilder in een nieuwe tijd

Lees voor...

Ieder jaar komen er anderhalf miljoen bezoekers naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. De mensen komen overal vandaan. Van iedere tien bezoekers komen er acht uit het buitenland. De Nederlandse schilder Vincent van Gogh is dus echt wereldberoemd.

Maar dat is niet altijd zo geweest

Vincents leven was vooral heel moeilijk. Hij was onbekend, ongelukkig en arm. Hij had liefdesverdriet, altijd geldzorgen en nooit rust. Hij was zo ongelukkig dat hij zelfmoord pleegde toen hij 37 jaar was. Pas na zijn dood werd hij beroemd.

Mooie schilderijen en een ongelukkig leven

Vincent is beroemd om zijn schilderijen. Niemand had ooit op die manier geschilderd en dat maakt zijn werk heel bijzonder. Zijn schilderijen zijn kleurig en stralen veel kracht uit. Veel mensen, van alle leeftijden, vinden zijn werk mooi.
Vincent is ook beroemd om zijn levensverhaal. Dat vinden mensen ook heel interessant. Hij was, zoals veel mensen denken dat een echte kunstenaar is: geniaal, maar ongelukkig en eenzaam.

Een somber schilderij

Van Gogh werd in 1853 in het Brabantse dorp Zundert geboren. Op jonge leeftijd reisde hij al veel door Nederland en Europa. In 1885 maakte hij in Nuenen het nu beroemde schilderij ‘De Aardappeleters’. Het is een somber portret van een boerenfamilie rond de eettafel. Een jaar later ging hij naar Parijs. Zijn broer Theo was daar kunsthandelaar. Hij liet Vincent werk zien van moderne schilders: impressionisten. Zij schilderden heel anders dan de schilders tot dan toe. Vooral de manier waarop ze met licht en kleur omgingen, was bijzonder. Vincent zag ook Japanse tekeningen die veel indruk op hem maakten.

Hij kon geen model betalen

In 1888 huurde hij een atelier in Arles (Zuid-Frankrijk): het ‘Gele Huis’. ‘De natuur van het zuiden heeft een nieuwe manier van schilderen nodig,’ schreef hij aan zijn zus Wil, ‘een kleurige manier: hemelsblauw, roze, oranje, vermiljoen, hoog geel, heldergroen, wijnrood, violet’. Vincent schilderde landschappen en veel zelfportretten. Maar dat was, omdat hij geen geld had voor een model.

Vincent sneed zijn oor af

De Franse kunstenaar Paul Gauguin kwam een keer bij hem logeren. Ze kregen ruzie en Vincent raakte zo in de war dat hij Gauguin bedreigde met een scheermes. Later sneed Van Gogh een stuk van zijn eigen linkeroor af. Per ongeluk of expres, dat weten we niet. Op sommige zelfportretten zie je Vincent ook met zijn oor in het verband.
Van Gogh raakte steeds meer in de war en hij liet zich een tijd opnemen in een soort gekkenhuis. Daar maakte hij onder meer een beroemd schilderij van een sterrennacht. Op 27 juli 1890 liep hij een korenveld in en schoot zichzelf in de borst. Hij ging twee dagen later dood.

Een Van Gogh kost net zoveel als een vliegtuig

Tegenwoordig is Vincent van Gogh wereldberoemd. Zijn schilderijen hangen overal in de wereld in musea. Ze zijn heel veel geld waard. In 2006 werd in New York een schilderij van hem verkocht op een veiling. Het was een portret van de cafébazin in Arles en heet ‘L'Arlésienne’. Het schilderij werd verkocht voor bijna 34 miljoen euro! Dat is net zoveel als wat een Boeing 737 passagiersvliegtuig kost.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8