Beeld & geluid

De televisie

Vensterplaat De Televisie

Vensterplaat De Televisie

Op deze plaat over de televisie is van alles te ontdekken. Klik op de i-tjes op de vensterplaat om erachter te komen!

Vormgeving: Kok Korpershoek. Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid .

Terug

officiële versie