Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

De koloniën worden zelfstandig

Lees voor...

Willemstad is de hoofdstad van Curaçao. Aan de huizen kun je zien dat deze stad een bijzondere geschiedenis heeft. Je ziet er zoveel verschillende soorten huizen, zelfs Hollandse grachtenpanden. Willemstad was sinds 1635 een belangrijke haven en handelsstad voor Nederland. Curaçao is één van de zes Antilliaanse eilanden die deel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius horen daar ook bij. Suriname sinds 1975 niet meer.

Alles veranderde na de oorlog

In de Tweede Wereldoorlog bleven Suriname en de Nederlandse Antillen vrij. Ze steunden Nederland en zijn bondgenoten militair. Ze zorgden ook voor grondstoffen, die belangrijk waren voor de oorlog: bauxiet en olie.
De band tussen Nederland en de koloniën in 'de West' (De Antillen en Suriname dus) veranderde totaal na 1950. Nederland bleef wel de baas, maar de bewoners mochten voortaan zelf over hun land regeren. De mensen kregen ook kiesrecht. Deze afspraken werden in 1954 opgeschreven in het 'Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden'. Dat is een soort grondwet .

Suriname wilde zelfstandig worden

Nadat steeds meer oude koloniën in Afrika en Azië zich hadden losgemaakt (van Engeland bijvoorbeeld) wilden steeds meer Surinamers hetzelfde. Het was begin jaren zeventig en Suriname wilde onafhankelijk worden. Helemaal zelfstandig zijn, niet langer een deel van Nederland. Nederland vond dat prima.

Nederland zou Suriname nog lang helpen

Joop den Uyl was toen minister-president en samen met Henck Arron stelde hij een regeling op. Arron was de minister-president van de Surinaamse regering. In zijn regering zaten verschillende partijen. Niet iedereen was het meteen eens met de regeling. Er werd veel over en weer gepraat, maar op 25 november 1975 was het zover. Iedereen was het ermee eens en Suriname werd onafhankelijk. Nederland beloofde Suriname nog heel lang extra geld te geven voor de ontwikkeling van het land.

Je moest kiezen: was je Nederlander of Surinamer?

De tijd voor de onafhankelijkheid was spannend. In Suriname wonen veel verschillende volkeren en de mensen wisten niet hoe de onafhankelijkheid zou verlopen. Ze waren onzeker over de toekomst van hun land. En dat ze moesten kiezen tussen Surinamer of Nederlander zijn, vonden ook veel mensen moeilijk. Door dit alles vertrokken rond 1975 meer dan 130.000 Surinamers naar Nederland.

De Nederlandse Antillen houden op te bestaan

De afspraken tussen Nederland en de Antillen bleven nog lang zoals ze in 1954 waren opgesteld. Aruba kreeg in 1986 een zogeheten 'Status Aparte'. Het is vanaf 1996 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Sinds 2005 is ook met de andere eilanden gepraat over een nieuwe regeling. Op 10 oktober 2010 werd het 'Statuut' aangepast. De Nederlandse Antillen hielden op te bestaan. Curaçao en Sint Maarten zijn nu zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba horen nog wel bij Nederland. Ze zijn een soort verre gemeenten van Nederland. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 dus uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Geschiedenis en Nederlands zorgen voor een sterke band

Nederland heeft nog steeds een sterke band met Suriname, Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden. In deze landen wonen veel verschillende volken, ook Nederlanders. Hoe anders ze allemaal ook zijn, er is veel wat hen bindt. De lange geschiedenis samen, families die hier en daar wonen en de taal. Want hoeveel talen er ook worden gesproken, Nederlands is de gezamenlijke taal.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8