Les: De Stijl

Aan de horizon zie ik verticalen

In 1917 richtten een aantal Nederlanden kunstenaars De Stijlgroep op. In reactie op de chaos van de Eerste Wereldoorlog zochten zij naar harmonie in de kunst. Deze harmonie vonden ze in goed geordende rechte vlakken en lijnen met gebruikmaking van primaire kleuren. Leerlingen leren in deze les(sen) het werk en de filosofie van De Stijl te herkennen. Ze verrichten (literatuur)onderzoek, passen de principes van De Stijl toe in een werkstuk en presenteren tot slot hun werkstuk.

Vakbeeldende vorming
TijdvakTijd van wereldoorlogen (1900-1950)
Doelgroepleerjaar 1 vmbo/havo/vwo
Tijdsduur2 tot 20 lesuren
Groeperingsvormin viertallen

Leerdoelen

Benodigde voorkennis

Ervaring met groepswerk

Randvoorwaarden

Beoordeling

De leerling krijgt drie cijfers: voor de bronnenbundel, de opdrachten en de keuzeopdracht.

Lesactiviteiten

Klassikale introductie
Introduceer de vormgevingsprincipes van De Stijl. Verwijs bijvoorbeeld naar de vormgeving van l'Oreal. Of laat een documentaire en reproducties zien over leven en werk van Mondriaan of andere kunstenaars van de Stijl. Voer vervolgens een onderwijsleergesprek over de Stijl. Stel o.a. deze vragen:

U kunt na de introductie twee lesuitvoeringen volgen: in 2 lesuren of in 10 blokuren.

Uitvoering 1: De Stijl in 2 lesuren
Na de klassikale introductie op De Stijl voeren leerlingen een kleine zoekopdracht uit en passen ze de vormgevingsprincipes toe in een klein werkstuk. Ze maken een keuze uit zes opdrachten. Leerlingen reflecteren op elkaars werk. De afsluiting bestaat uit presentaties waarin leerling hun keuzes toelichten.

Uitvoering 2: De Stijl in 10 blokuren
Na de klassikale introductie stellen leerlingen groepsgewijs een hoofdstuk voor een bronnenbundel samen. Daarna passen ze vormgevingsprincipes van De Stijl toe in een klein werkstuk. Ze kiezen daarbij uit zes opdrachten.
Tot slot ontwerpen de leerlingen het interieur en het exterieur van een gebouw in de vormgeving van De Stijl. Leerlingen reflecteren op elkaars werk. De afsluiting bestaat uit presentaties waarin leerling hun keuzes toelichten.

Bijlagen

 Link naar de les

Download de complete les: 36_VO_DeStijl_SLO.pdf

SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
Terug

officiële versie