Beeld & geluid

De Stijl

Vensterplaat De Stijl

Vensterplaat De Stijl

Op dit schilderij is van alles te ontdekken. Klik op de i-tjes van de vensterplaat om kunstenaarsstroming De Stijl te leren kennen.

Vormgeving: Kok Korpershoek. Tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting.

Terug

officiële versie