Devlet (Konsey) İncil’i 1637

Kitapların Kitabı

Hıristiyanlar için İncil, Tanrı tarafından açıklanan gerçeği veya 'Tanrı sözünü' içerdiği için mevcut kitapların en önemlisidir. Dinsel reformların tartışma konularından bir tanesi İncil'in kim için yazıldığı sorusuydu. Katolik kilisesi, İncil'in sıradan insanlar tarafından okunmaması gerektiği fikrindeydi; bu insanlar, kilisede oturup papazların İncil'i Latince okumasını ve sonra açıklamasını dinleyebilirlerdi. Böylece, papazlar, Tanrı ile inananlar arasında aracı işlevi görürdü.

Buna karşılık Protestanlar, her inananın İncil'i kendi başına okuması gerektiğini ve Protestan rahiplerin öncelikle Tanrı sözünün bir hizmetkârı olduğunu savunuyordu. Rahibin görevi, İncil'i okuyarak ve açıklama yaparak Tanrı sözünün cemaate ulaşmasını sağlamaktı. Bu yaklaşım da, uygulamada, tercihen mümkün olan en güvenilir çevirisiyle İncil'in cemaatin kendi dilinde sunulması gerektiği anlamına geliyordu. Dinsel reform yapan Lüter, yaklaşık 1535 tarihinde İncil'i temel dillerden Almanca'ya çevirdi. Lüter'in bu çevirisinden on altıncı yüzyılda Hollandaca'ya birkaç çeviri yapıldı.

Zaman geçtikçe, Protestan kilisesinde, İncil'in İbranice ve Yunanca el yazması orijinalleri temel alınarak yeni bir çeviri yapılması isteği giderek artan oranda dile getirilmeye başlandı. 1618 yılında Dordrecht'te toplanan en önemli Protestan kilise konseyi (de Synode: Kilise Meclisi) böyle bir çeviri yapılmasına (İncil'in İngiliz yetkili makam tarafından yayınlanmış versiyonu yani 1611'deki Kral James versiyonu örneğine benzer bir çeviri yapılmasına) karar verdi. Cumhuriyet Genel Meclisi'nden (de Staten-Generaal) bu çevirinin maliyetini yüklenmesi istendi.

Meclis, ancak 1626 yılında bu isteğe olumlu yanıt verdi. Daha sonra, çevirmenler işe koyuldular. Çeviri, dokuz yıl sonra tamamlandı ve 1637 yılında Devlet (Konsey) Çevirisi ya da Devlet İncil'i ilk defa basılabildi. 1637 ile 1657 yılları arasında 200.000'den fazla nüsha basıldı. Üç yüz yıldan fazla bir süre sonra bile, bu Devlet İncil'i, Protestan kiliselerindeki en önemli İncil olarak konumunu korumaktadır ve bu çeviriyi günümüzde de kullanan kilise cemaatleri mevcuttur. Bugünlerde Devlet Çevirisi'nin yeniden gözden geçirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

Zaman geçtikçe kitleler, vaaz dinleme ve kendi başına okuma yoluyla, Hollanda kültürüne önemli ölçüde damgasını vurmuş olan Devlet İncili 'nin 'Kenan Dili 'ne alışmış ve benimsemişlerdir. Devlet Çevirisi'nden Hollandaca'ya geçmiş 'el üstünde tutmak', 'alın teriyle' ve 'göz zevki' gibi deyimler artık Hollanda dilinin bir parçası olmuştur.


 • Yaklaşık M.Ö. 3000 Dolmenler Tarıma başlayan ilk insanlar  
 • M.S. 47 - yaklaşık 400 Roma İmparatorluğu'nun Hudutları Roma Dünyasının Sınırlarında  
 • M.S. 658 - 739 Willibrord Hıristiyanlığın Yayılması  
 • M.S. 742 - 814 Büyük Şarl Akşam Ülkesinin, İmparatoru  
 • Yaklaşık M.S. 1100 Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala’ Hollandaca Yazılı İlk Metin  
 • 1254 - 1296 V. Floris Hollandalı Bir Kont ve Hoşnut Olmayan Asiller  
 • 1356 - yaklaşık 1450 Hansa Birliği Aşağı Ülkeler’de Ticaret Yapan Şehirler  
 • 1469 ? - 1536 Erasmus Evrensel Bir Hümanist  
 • 1500 - 1558 V. Şarl İdari Bir Birlik Olarak Aşağı Ülkeler  
 • 1566 İkonoklastik İsyan - Kilisede Resim ve heykellerin parçalanması Dinsel Anlaşmazlıklar  
 • 1533 – 1584 Willem van Oranje (Turuncu Hanedanından Willem) İsyankâr Bir Asilden ‘Vatanın Atası’na  
 • 1588 – 1795 Cumhuriyet Devlet Yönetiminde Eşi Olmayan Bir Uygulama  
 • 1602 – 1799 Hollanda Birleşik Doğu Hindistan Şirketi ('VOC') Deniz Aşırı Coğrafyaya Doğru Yayılma  
 • 1612 ‘De Beemster’, Denizden/Gölden Kazanılmış, Kurutulmuş Arazi Hollanda ve Su  
 • 1613 - 1662 Kanal Kuşağı On Yedinci Yüzyılda Şehir Genişletme Çalışmaları  
 • 1583 – 1645 Hugo de Groot (Hugo Grotius) Çağdaş Uluslararası Hukukun Öncüsü  
 • 1637 Devlet (Konsey) İncil’i Kitapların Kitabı  
 • 1606 ? – 1669 Rembrandt Büyük Ressamlar  
 • 1662 Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Major) Dünya’yı Haritaya Aktarma  
 • 1607 - 1676 Michiel de Ruyter Deniz Kahramanları ve Cumhuriyet’in Daha Geniş Bir Alana Yayılması  
 • 1629 - 1695 Christiaan Huygens Altın Çağ’da Bilim  
 • 1632 - 1677 Spinoza Gerçeği Arama Yolunda  
 • yaklaşık 1637 – 1863 Kölelik Yeni Dünya’da İnsan Ticareti ve Zorunlu Çalışma  
 • 17. ve 18. yüzyıllar Şehir Dışındaki Malikâneler Refah İçinde Yaşam  
 • 1744 - 1828 Eise Eisinga Hollanda’da Aydınlanma  
 • 1780 – 1795 Vatanseverler Cumhuriyet’in Krizi  
 • 1769 - 1821 Napolyon Bonaparte Fransız İdaresi Dönemi  
 • 1772 - 1843 Kral I. Willem Hollanda ve Belçika Krallığı  
 • 1839 İlk Demiryolu Hızlanma  
 • 1848 Anayasa Bir Devletin En Önemli Kanunu  
 • 1860 Max Havelaar Hollanda Doğu Hindistanı’nda Yaratılan Kötü Koşullardan Şikayet (Doğu Hindistan’da Skandal)  
 • 19. yüzyıl Çocukların Çalıştırılmasına Karşı Çıkma İşyerinden Okula  
 • 1853 – 1890 Vincent van Gogh Çağdaş Sanatçı  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Kadınların Özgürleşmesi  
 • 1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı Savaş ve Tarafsızlık  
 • 1917 - 1931 De Stijl ‘Stil’ Tasarımda Devrim  
 • 1929 - 1940 Kriz Yılları Toplum Bunalımda  
 • 1940 – 1945 II. Dünya Savaşı İşgal ve Özgürlük  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Yahudilerin Tutuklanması  
 • 1945 - 1949 Endonezya Bir Sömürge Özgürlük İçin Savaşıyor  
 • 1886 - 1988 Willem Drees Refah Devleti  
 • 1 Şubat 1953 Büyük Su Baskını Suyun Yarattığı Tehlike  
 • 1948 yılından itibaren Televizyon Kitle İletişim Araçlarının Yükselişi  
 • yaklaşık 1880 yılından itibaren Rotterdam Limanı Dünyaya Açılan Kapı  
 • 1911 - 1995 Annie M. G. Schmidt Bir Burjuva Ülkesinde Aykırılık  
 • 1945 yılından itibaren Surinam ve Hollanda Antilleri Batı’daki Sömürgelerin Hollanda’dan Ayrılması  
 • 1995 Serebrenitza Barışı Korumanın Çıkmazları  
 • 1945’ten bugüne Çok Renkli Hollanda Çokkültürlü Toplum  
 • 1959 – 2030 ? ‘Gaz Deposu’ Sonu Belli Olan Bir Hazine  
 • 1945’ten bugüne Avrupa Hollandalılar ve Avrupalılar  
türkçe versiyonu