Beeld & geluid

De Statenbijbel

Schooltv Beeldbankclip De Tien Geboden

Voor joden en christenen zijn de Tien Geboden de belangrijkste leefregels. Ze heten ook wel de Tien Woorden van God.

Terug

officiële versie