De Statenbijbel 1637

Het belangrijkste boek

Lees voor...

De Bijbel is het belangrijkste boek voor christenen. In dit boek staat het verhaal over God en Jezus Christus. In onze tijd is de Bijbel in alle talen vertaald. Maar vroeger was dat anders. Toen was er geen Nederlandse vertaling. Totdat in 1637 de Statenbijbel verscheen.

Ruzie

In het Nederland van de 17de eeuw was veel ruzie over de Bijbel. En dan vooral tussen katholieken en protestanten. Want wie mochten de Bijbel lezen? Mochten gewone mensen dat ook? Of was de Bijbel alleen voor mensen die in de kerk werken: de monniken, priesters en dominees?

Vertaling

De protestanten wilden dat gewone mensen ook de Bijbel lazen. En dus wilden ze een bijbel in de Nederlandse taal, want bijna alle bijbels waren toen in het Latijn. En alleen mensen die voor de kerk werkten kenden Latijn. De katholieken wilden geen bijbel in het Nederlands. Volgens hen moest alles blijven zoals het was. Maar de protestanten waren de baas in Nederland. En dus kwam er toch een Nederlandse vertaling.

Lutherbijbel

In die tijd was er al een bijbel in het Duits. Deze vertaling was gemaakt door Maarten Luther, een Duitse protestant. De Duitse bijbel kon makkelijk in onze taal vertaald worden, maar dat wilden de protestanten niet. Zij wilden een vertaling van de nog met de hand geschreven tekst in het Grieks en Hebreeuws, de taal van de joden. In die talen is de Bijbel ooit geschreven.

Betalen

De Nederlandse regering wilde deze vertaling betalen. Daarom noemen we deze vertaalde bijbel de Statenbijbel. Er gingen zes vertalers aan het werk. Zij deden er lang over: wel negen jaar. Maar in 1637 was hij dan toch af. Al snel werden er toen ongeveer 200.000 Statenbijbels gedrukt. Eindelijk konden ook gewone mensen de Bijbel lezen.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie