Srebrenica 1995

Een mislukte vredesmissie

Lees voor...

De naam Srebrenica doet veel Nederlanders pijn. Srebrenica is een gebied in Bosnië, een land in Oost-Europa. In juli 1995 gebeurde daar iets vreselijks. Er werden namelijk 7000 moslims vermoord. En Nederlandse soldaten konden dit niet stoppen. Hoe kon dat? En wat deden die Nederlandse soldaten daar?

Verenigde Naties

In Bosnië was al jaren oorlog tussen moslims en Serviërs. De Verenigde Naties (VN) wilden graag dat er vrede kwam. De VN is een organisatie waar veel landen lid van zijn. Het doel van de VN is om de oorlog in de wereld te stoppen. De VN doen dit met vredessoldaten uit allerlei landen. Deze soldaten moeten ervoor zorgen dat er vrede komt in gebieden waar het oorlog is. Zij houden de vechtende partijen uit elkaar.

Dutchbat

In 1993 vroegen de VN aan Nederland om vredessoldaten naar Bosnië te sturen. Nederland deed dit graag. Onze soldaten vormden een groep die Dutchbat III werd genoemd. De VN gaven Dutchbat een moeilijke opdracht. De Nederlanders moesten namelijk de moslims in Srebrenica beschermen tegen de Serviërs.

Srebrenica

In Srebrenica woonden 40.000 moslims. Rond het gebied woonden allemaal Serviërs, de vijanden van de moslims. Eigenlijk zaten die 40.000 moslims in een soort gevangenis, want ze konden geen kant uit.

Generaal Mladic

In juli 1995 gebeurde een ramp. De Servische generaal Mladic veroverde Srebrenica. Hij deed dat met veel soldaten, tanks en kanonnen. De Nederlandse soldaten konden hier niet tegen op. Zij mochten niet vechten. Dat stond in hun opdracht.

Pijn

Generaal Mladic liet de moslimvrouwen uit Srebrenica weggaan. Maar de moslimmannen niet. Nederlandse soldaten hielpen de Serviërs met het scheiden van de vrouwen en de mannen. Daarna werden 7000 van de moslimmannen door de Serviërs vermoord. En daarom doet de naam Srebrenica zoveel Nederlanders pijn. Er is pijn omdat onze soldaten deze 7000 mannen niet konden redden. Ook is er schaamte, omdat Nederlandse soldaten de Serviërs geholpen hebben met het scheiden van de mannen en vrouwen.


 • ± 3000 voor Christus De hunebedden De graven van de eerste bewoners  
 • 47 - ± 400 De Romeinse Limes De grens van het Romeinse Rijk  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Frankische rijk  
 • ± 1100 Hebban olla vogala Het begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris de Vijfde De bouw van het Binnenhof  
 • 1356 - ±1450 De Hanzesteden Handel en samenwerking  
 • ±1469 - 1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel de Vijfde De Nederlanden worden één land  
 • 1566 De Beeldenstorm Ruzie tussen katholieken en protestanten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Elk gewest zijn eigen bestuur  
 • 1602-1799 De VOC Handel in verre landen  
 • 1612 De Beemster Een bijzonder stuk land  
 • 1613-1662 De grachtengordel Amsterdam in de Gouden Eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot De bedenker van het volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606 - 1669 Rembrandt En andere beroemde schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Een echte zeeheld  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Handel in Afrikaanse mensen  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 Patriotten Problemen in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte Frankrijk de baas in Nederland  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van Nederland  
 • 1860 Max Havelaar Een boek over het onrecht in Indië  
 • Negentiende eeuw Verztet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853 - 1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854 - 1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914 - 1918 De Eerste Wereldoorlog Nederland vecht niet mee  
 • 1917 - 1931 De Stijl Een nieuwe manier van vormgeven  
 • 1929 - 1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940 - 1945 De Tweede Wereldoorlog Hitler is de baas in Nederland  
 • 1929 - 1945 Anne Frank Jodenvervolging  
 • 1945 - 1949 Indonesië Het einde van een kolonië  
 • 1886 - 1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • Vanaf 1948 De televisie De wereld in je huiskamer  
 • Vanaf ± 1880 Haven van Rotterdam Handelen met de hele wereld  
 • 1911 - 1995 Annie M.G. Schmidt Een beroemd schrijfster  
 • Vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen Geen Nederlandse koloniën meer  
 • 1995 Srebrenica Een mislukte vredesmissie  
 • Vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Mensen met verschillende geloven  
 • 1959 - 2030? De gasbel Een enorme hoeveelheid aardgas  
 • Vanaf 1945 Europa Landen werken samen  
eenvoudige versie