Slavernij ±1637-1863

Slaven in Amerika

Lees voor...

In 1492 stak Columbus de Atlantische Oceaan over en ontdekte Amerika. Vanaf dat moment volgden steeds meer Europeanen zijn voorbeeld. Ze namen bezit van de landen die ze ontdekten. Ze noemden het de Nieuwe Wereld. Dat er al mensen woonden, deed er niet toe. Voortaan was het hun land.

12 miljoen slaven

De Portugezen begonnen met het aanleggen van plantages in Brazilië. Een plantage is een groot landbouwbedrijf dat maar één product verbouwt. In Brazilië was dat rietsuiker. De Portugezen werkten zelf niet op de plantages. Daarvoor haalden ze slaven uit Afrika. Andere Europese landen deden al snel hetzelfde. Samen roofden ze in 200 jaar meer dan 12 miljoen Afrikanen uit Afrika. Die werden in grote schepen naar de Nieuwe Wereld gebracht. Nederland deed daar ook aan mee en vervoerde 550.000 Afrikanen.

Piet Hein veroverde het Spaanse zilver

De Nederlandse slavenhandel begon in 1621. Toen werd de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht. De WIC-schepen werden in het begin veel gebruikt door kapers. Kapers waren piraten die met toestemming van de regering rijk beladen schepen aanvielen. Zo veroverde Piet Hein in 1628 de Spaanse zilvervloot.

De WIC veroverde veel gebieden

De WIC-schepen werden ook gebruikt in de oorlog op zee tegen Spanje en Portugal. Zo verloor Portugal Sint George d’el Mina (in Ghana, een land in Afrika) aan de WIC. Delen van Brazilië werden tussen 1624-1654 door de WIC ingenomen. In 1665 kreeg de Republiek koloniën aan de Wilde Kust, waaronder Suriname. Ten slotte kreeg de WIC ook de Antillen in handen: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

De grootste slavenhandelaar

De Nederlanders waren al snel belangrijk in dit gebied: als land met veel koloniën én als slavenhandelaar. Tot 1730 was de WIC de enige Nederlandse partij die in slaven mocht handelen. Daarna werd de Middelburgse Commercie Compagnie de grootste Nederlandse slavenhandelaar. Rond 1770 was de Nederlandse slavenhandel op zijn top. Toen werden er ieder jaar zo’n 6.000 slaven vervoerd. Daarna werd het snel minder.

Een slaaf heeft niets te zeggen over zichzelf

Slaven moeten gedwongen werken. Ze zijn het bezit van iemand en hebben niets te zeggen. Hoe je leeft, waar je woont en met wie: dat bepaalt zijn baas. De Afrikaanse slaven, maar ook hun kinderen en kleinkinderen moesten allemaal voor Europese bazen werken. Ze werkten op plantages waar suiker, koffie, cacao, katoen en tabak werden verbouwd. Of ze werkten in de zoutvijvers van Curaçao of bedienden hun meesters.

Weglopen of in opstand komen

Natuurlijk wilden slaven geen slaaf zijn. In Suriname vluchtten veel mensen het oerwoud in. Daar woonden ze in groepen naast de indianen die er al woonden. Er waren overal steeds grote en kleine opstanden. De grootste slavenopstand was in 1795 op Curaçao. De leider heette Tula. Hij had gehoord van de Franse Revolutie en wilde ook vrijheid. Hij had ook gehoord over het succes van opstandige slaven op Haïti. Tula moest het met de dood bekopen.

Slaven houden, dat kan echt niet

Aan het einde van de 18e eeuw vonden steeds meer mensen slavenhandel onmenselijk. In het begin wonnen de slavenhouders de discussies nog vaak. Dat stopte toen de Engelsen de slavenhandel in 1814 verboden. Nederland was één van de laatste landen die slavernij afschafte. Dat was op 1 juli 1863.

 


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 7 en 8