Slavernij ±1637-1863

Handel in Afrikaanse mensen

Lees voor...

Een slaaf is een knecht die niets over zichzelf te vertellen heeft. Een slaaf kun je kopen en verkopen, want een slaaf is het bezit van zijn meester. Nederland begon in 1621 met de handel in slaven uit Afrika.

Amerika

Na 1500 gingen steeds meer Europeanen met een boot de Atlantische Oceaan over. Na een heel lange reis kwamen ze dan in Amerika aan.

Plantages

Deze Europeanen veroverden grote delen van Amerika. De bewoners van Amerika waren de indianen. Zij vochten met pijl en boog en konden niet op tegen de pistolen en geweren van de Europeanen. Op het veroverde land bouwden de Europeanen al snel plantages. Dit zijn grote velden vol met bijvoorbeeld koffieplanten en suikerriet.

Slaven

De Europeanen werkten niet zelf op de plantages. Ze haalden daarvoor slaven uit Afrika. Deze slaven werden in grote schepen naar Amerika gebracht. De slaven moesten heel hard werken. En vaak werden ze slecht behandeld. In 200 jaar tijd haalden de Europeanen meer dan 12 miljoen slaven uit Afrika. De Nederlanders brachten 550.000 Afrikanen naar Amerika.

Suriname en de Antillen

In 1665 veroverden de Nederlanders in Zuid-Amerika Suriname en de Antillen. Ze bouwden er plantages. En haalden slaven uit Afrika om er te werken. Heel veel slaven. Soms kwamen deze slaven in opstand. Dan gehoorzaamden ze hun meesters niet meer en vochten ze voor hun vrijheid.

Tula

De grootste opstand van Nederlandse slaven was in 1795 op Curaçao. De leider van deze slaven heette Tula. Hij was heel dapper, maar hij werd door de Nederlanders vermoord. In deze tijd vonden steeds meer landen de slavernij erg slecht. Een mens hoort namelijk vrij te zijn. Veel landen stopten er toen mee en in 1863 liet ook Nederland zijn slaven vrij.


 • ongeveer 3000 voor Christus Hunebedden De eerste boeren  
 • van 47 tot ongeveer 400 De Romeinse Limes Op de grens van de Romeinse wereld  
 • 658-739 Willibrord De Friezen worden christenen  
 • 742-814 Karel de Grote Keizer van het Westen  
 • Ongeveer 1100 Hebban olla vogala Begin van de Nederlandse taal  
 • 1254-1296 Floris V Een Hollandse graaf en ontevreden edelen  
 • Van 1356 tot ongeveer 1450 De Hanze Handelssteden in de Lage Landen  
 • ± 1469-1536 Erasmus Een beroemde humanist  
 • 1500-1558 Karel V Nederland wordt één land  
 • 1566 De Beeldenstorm De strijd tussen de godsdiensten  
 • 1533-1584 Willem van Oranje Vader van het vaderland  
 • 1588-1795 De Republiek Een unieke regering in Europa  
 • 1602-1799 De VOC Nederland breidt uit over zee  
 • 1612 De Beemster Nederland en het water  
 • 1613-1662 De grachtengordel Stadsuitbreidingen in de 17e eeuw  
 • 1583-1645 Hugo de Groot Bedenker van het moderne volkenrecht  
 • 1637 De Statenbijbel Het belangrijkste boek  
 • ± 1606-1669 Rembrandt De grote schilders  
 • 1662 De Atlas Major De wereld in kaart  
 • 1607-1676 Michiel de Ruyter Zeehelden en de macht van de Republiek  
 • 1629-1695 Christiaan Huygens Wetenschap in de Gouden Eeuw  
 • 1632-1677 Spinoza Op zoek naar de waarheid  
 • ±1637-1863 Slavernij Slaven in Amerika  
 • 17e en 18e eeuw Buitenhuizen Rijk wonen buiten de stad  
 • 1744-1828 Eise Eisinga Verstand, kennis en wetenschap worden belangrijk  
 • 1780-1795 De patriotten Crisis in de Republiek  
 • 1769-1821 Napoleon Bonaparte De Franse tijd  
 • 1772-1843 Koning Willem I Het koninkrijk van Nederland en België  
 • 1839 De eerste spoorlijn Sneller vervoer  
 • 1848 De Grondwet De belangrijkste wet van een land  
 • 1860 Max Havelaar Een klacht tegen de regering in Nederlands-Indië  
 • 19e eeuw Verzet tegen kinderarbeid De fabriek uit, de school in  
 • 1853-1890 Vincent van Gogh Schilder in een nieuwe tijd  
 • 1854-1929 Aletta Jacobs Mannen en vrouwen dezelfde rechten  
 • 1914-1918 De Eerste Wereldoorlog Neutraal in oorlogstijd  
 • 1917-1931 De Stijl De kunst verandert helemaal  
 • 1929-1940 De crisisjaren Het gaat niet goed in Nederland  
 • 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog Nederland bezet en bevrijd  
 • 1929-1945 Anne Frank De Jodenvervolging  
 • 1945-1949 Indonesië Een kolonie vecht zich vrij  
 • 1886-1988 Willem Drees De verzorgingsstaat  
 • 1 februari 1953 De watersnood Het gevaar van het water  
 • vanaf 1948 De televisie Iedereen kijkt televisie  
 • vanaf ongeveer 1880 Haven van Rotterdam De poort naar de wereld  
 • 1911-1995 Annie M.G. Schmidt Tegen de keurige Nederlanders  
 • vanaf 1945 Suriname en de Nederlandse Antillen De koloniën worden zelfstandig  
 • 1995 Srebrenica Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?  
 • vanaf 1945 Veelkleurig Nederland Een maatschappij met veel culturen  
 • 1959-2030? De gasbel Het gas raakt op  
 • vanaf 1945 Europa Nederlanders en Europeanen  
groep 5 en 6