entoen.nu - de canon van Nederland

 
 1. ca. 3000. p. n. e. Dolmeni Prvi zemljoradnici
 2. 47 - ca. 400 Limes Na granici rimskog sveta
 3. 658-739 Vilibrord Širenje hrišćanstva
 4. 742-814 Karlo Veliki Vladar Evrope
 5. ca. 1100 Hebban olla vogala Pisani tragovi na nizozemskom
 6. 1254-1296 Floris V Grof provincije Holandije i nezadovoljno plemstvo
 7. 1356-ca.1450 Hanza Trgovački gradovi u Nizozemlju
 8. Internacionalni humanista Erazmo 1469?-1536
 9. 1500-1558 Karlo V Nizozemlje pod jedinstvenom upravom
 10. 1566 Ikonoklastični neredi Verski sukob
 11. 1533-1584 Vilem Oranski Od buntovnog plemića do „oca nacije“
 12. 1588-1795 Republika Jedinstveni politički fenomen
 13. 1602-1799 Istočnoindijska kompanija Prekomorska ekspanzija
 14. 1612 Bemster Holandija i voda
 15. 1613-1662 Amsterdamski pojas kanala Širenje gradskog područja u sedamnaestom veku
 16. 1583-1645 Hugo Grocije Začetnik modernog međunarodnog prava
 17. 1637 Državna Biblija Knjiga nad knjigama
 18. 1606?-1669 Rembrant Veliki slikari
 19. 1662 Blauov Atlas Maior Čitav svet na karti
 20. 1607-1676 Mihil de Rajter Pomorski heroji i ekspanzija Republike
 21. 1629-1695 Kristijan Hajgens Nauka u Zlatnom veku
 22. 1632-1677 Spinoza U potrazi za istinom
 23. ca. 1637-1863 Ropstvo Trgovina ljudima i prisilni rad u Novom svetu
 24. 17. i 18.vek Letnjikovci Raskošan život van grada
 25. 1744-1828 Ejse Ejsinha Prosvetiteljstvo u Holandiji
 26. 1780-1795 Patriote Kriza u Republici
 27. 1769-1821 Napoleon Bonaparta Francuska vladavina
 28. 1772-1843 Kralj Vilem I Kraljevina Holandije i Belgije
 29. 1839 Prva železnička pruga Ubrzanje
 30. 1848 Ustav Najvažniji zakon države
 31. 1860 Maks Havelar Optužba protiv socijalne nepravde u Indoneziji
 32. 19. vek Pobuna protiv dečijeg rada Sa radnog mesta u školu
 33. 1853-1890 Vinsent Van Gog Moderni umetnik
 34. 1854-1929 Aleta Jakobs Emancipacija žena
 35. 1914-1918 Prvi svetski rat Neutralnost u ratu
 36. 1917-1931 De Stejl Revolucija oblika
 37. 1929-1940 Kriza Društvo u vreme velike ekomonske krize
 38. 1940-1945 Drugi svetski rat Okupacija i oslobođenje
 39. 1929-1945 Ana Frank Progon Jevreja
 40. 1945-1949 Indonezija Kolonija se izborila za slobodu
 41. 1886-1988 Vilem Drejs Socijalna država
 42. 1. februar 1953 Poplava Voda kao pretnja
 43. od 1948 Televizija Uspon masovnih medija
 44. od ca. 1880 Roterdamska luka Svetska kapija
 45. 1911-1995 Ani M.G. Šmit Pobuna protiv malograđanštine
 46. od 1945 Surinam i Holandski Antili Dekolonizacija zapadnih holandskih kolonija
 47. 1995 Srebrenica Dileme mirovnih misija
 48. od 1945 Holandija svih boja Multikulturalno društvo
 49. 1959-2030? Polje gasa Blago sa rokom trajanja
 50. od 1945 Evropa Holanđani i Evropljani
| nederlands | english | deutsch | français | polska | cрпски | türkçe | العربية | indonesia
DolmeniLimesVilibrordKarlo VelikiHebban olla vogalaFloris VHanzaErazmoKarlo VIkonoklastični nerediVilem OranskiRepublikaIstočnoindijska kompanijaBemsterAmsterdamski pojas kanalaHugo GrocijeDržavna BiblijaRembrantBlauov Atlas MaiorMihil de Rajter Kristijan HajgensSpinozaRopstvoLetnjikovciEjse EjsinhaPatrioteNapoleon BonapartaKralj Vilem IPrva železnička prugaUstavMaks Havelar Pobuna protiv dečijeg radaVinsent Van GogAleta JakobsPrvi svetski rat De StejlKrizaDrugi svetski ratAna FrankIndonezijaVilem DrejsPoplavaTelevizijaRoterdamska lukaAni M.G. ŠmitSurinam i Holandski AntiliSrebrenicaHolandija svih bojaPolje gasaEvropa
cрпска верзија