Beeld & geluid

Rembrandt

Rembrandt van Rijn - Zelfportret als de apostel Paulus

Zelfportret als de apostel Paulus

Rembrandt schilderde Zelfportret als de apostel Paulus toen hij 55 jaar oud was. Het is niet zomaar een zelfportret: het zwaard en het manuscript laten zien dat Rembrandt zich hier als de apostel Paulus heeft willen afbeelden. Rembrandt maakte zelfportretten om gezichtsuitdrukkingen te bestuderen of licht-donkercontrasten uit te proberen. Soms gebruikte hij zichzelf als 'model' om iemand anders uit te beelden, zoals bij dit schilderij het geval is.

Collectie Rijksmuseum, inv. nr. SK-A-4050

Terug

officiële versie